De Christelijke Hogeschool Ede start met de nieuwe post-hbo’s Verpleegkundig leiderschap. Dinsdag 31 januari is de variant Verpleegkundig leiderschap in de geestelijke gezondheidszorg gestart. Deze is tot stand gekomen na een intensieve samenwerking met GGz Centraal.

Wat kunnen professionals verwachten van de opleiding?

“Met deze post-HBO opleiding helpen we verpleegkundigen om de vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben om hun stem te laten horen en veranderingen in gang te zetten”, geeft coördinator verpleegkundig leiderschap in de GGZ Arja van de Giessen aan. “Het gaat om verpleegkundig en persoonlijk leiderschap. Hoe kun je als verpleegkundige invloed uitoefenen? Enerzijds naar binnen gericht, wie ben ik als verpleegkundige in de dagelijkse praktijk op de afdeling, maar het gaat ook over welke weg je moet bewandelen om iets voor elkaar te krijgen.”

Opleiden als onderdeel van een project

GGz Centraal is aan de slag met de invoering van verpleegkundige functiedifferentiatie. Door middel van het project ‘Verpleging in beweging; samen in ontwikkeling voor de beste patiëntenzorg’, zetten wij in op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, werkplezier en het laten groeien van verpleegkundig talent. Het opleiden van verpleegkundigen die willen doorgroeien naar de functie van regie/coördinerend verpleegkundige is daarvan een belangrijk onderdeel. ​​​​​​​

​​​​​​​Arja: “Het is mooi dat we vanuit een goede samenwerking, onze expertise kunnen inzetten om zo te voldoen aan de vraag van GGz Centraal. Samen met GGz Centraal hebben we de expertise die er al is binnen hun organisatie kunnen integreren in de opleiding. Zo leren verpleegkundigen hoe ze de kwaliteit van verpleegkundige zorg kunnen verbeteren, hun collega’s daarbij coachen en leren ze hoe ze hun zeggenschap kunnen vergroten.”

Wij wensen alle collega’s die nu van start gaan heel veel succes, maar vooral ook leerplezier bij deze mooie nieuwe opleiding tot regie-/coördinerend verpleegkundige!