Interventies voor een gezonde leefstijl sluiten vaak nog onvoldoende aan bij de behoefte van (ggz-)cliënten en naasten en ze zijn onvoldoende toegankelijk.” Dat is de duidelijke conclusie die het MIND Platform trekt na het onderzoeken van het thema leefstijl in de ggz.

Mind – de koepelvereniging van, voor- en door cliënten- en familieorganisaties – heeft in een verkennend onderzoek het thema ‘leefstijl in de ggz’ in kaart gebracht. Hiervoor deden zij literatuuronderzoek en spraken ze met cliënten en naasten. Op basis daarvan zijn er aanbevelingen opgesteld om leefstijlinterventies in de ggz toegankelijker te maken. Ze roepen op tot onder meer:

  • structurele financiële ondersteuning
  • meer toegespitste interventies op de doelgroep
  • betere begeleiding binnen de intramurale zorg rondom thema’s zoals slaap, voeding en beweging

In het rapport worden ook voorbeelden genoemd en de mogelijkheden duidelijk gemaakt. Het is aardig om te vermelden dat de gecombineerde ondersteuning voor ambulante leefstijlinterventies  die GGz Centraal met partners heeft opgezet wordt uitgelicht als voorbeeld (van hoe aanbod toepasselijk kan worden gemaakt voor de ggz). Ook vormt het handboek ‘Leefstijlpsychiatrie’ – mede geschreven door collega Jeroen Deenik – een leidraad voor de wetenschappelijke onderbouwing van het rapport. Een mooie blijk van het belang van de inzet en de impact die we willen maken op het zorglandschap.

“Het klopt echt. Beter in je lijf is beter in je hoofd.”
(quote van een cliënt uit een van de focusgroepen over het belang van beweging)

Wat betekent dit rapport voor ons als GGz Centraal?

Jeroen: “Dit is een heel belangrijk en waardevol rapport, omdat het gaat om het perspectief en de behoefte vanuit de mensen voor wie wij de zorg organiseren. De conclusies komen overeen met wat we in gesprekken en evaluaties met cliënten binnen GGz Centraal hebben besproken door de jaren heen. Overigens ook met een steeds groter wordende groep zorgprofessionals die zich hiervoor inzet en zoekt naar handvatten. Dat dit op landelijk niveau wordt teruggezien is een helder en belangrijk signaal. Het bekrachtigt de ingeslagen weg om leefstijl meer onderdeel van de zorg te maken. Maar vooral ook dat de GGZ in deze zorgbrede beweging niet moet worden vergeten. Het zijn bij uitstek de mensen die hier veel baat bij kunnen hebben.

Er zijn al mooie stappen gezet, maar er valt nog veel te winnen. Ik heb goede hoop dat ons dat gaat lukken. Zeker met de steeds sterker geworden samenwerking met collega’s binnen en buiten de GGZ, waarin het perspectief van cliënten en naasten een vaste en leidende waarde is.”

Dit rapport is een verslag van onderzoek naar mentale gezondheid, preventie en leefstijl waarin het cliënten- en naastenperspectief centraal staat. Dit is onderzocht aan de hand van literatuurstudie en focusgroepen met cliënten en naasten.

Meer weten over het rapport?

Je kunt het rapport hier lezen. Overigens is het goed gestructureerd per thema. Dus als je in een subthema zoals roken, de somatische screening of overgang van de kliniek naar huis geïnteresseerd bent, dan is dit rapport iets voor jou.