Ondanks de huidige krapte op de arbeidsmarkt blijkt uit onderzoek dat werkzoekenden met een psychische kwetsbaarheid tot zeven keer moeilijker aan een baan komen. Wanneer mensen met een psychische kwetsbaarheid wel succesvol een baan vinden levert dat veel op. Een gelukkiger leven voor de persoon zelf, maar ook minder kosten voor zorg- en uitkeringsinstanties.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom financiële middelen beschikbaar gesteld aan alle arbeidsmarktregio’s is in het land om meer baankansen te  creëren voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. De regio’s doen dat binnen het project Hoofdzaak } Werk vanuit het landelijk convenant Sterk door Werk. Het doel is om per regio 100 nieuwe begeleidings­trajecten te realiseren waarbij zowel de kandidaat als de werkgever passende begeleiding en ondersteuning krijgt. Daarmee behalen we binnen het convenant het zogenoemde Champions League niveau. In arbeidsmarktregio Amersfoort is dit project in april 2022 officieel van start gegaan.

Integraal werken verder ontwikkelen
In arbeidsmarktregio Amersfoort werken binnen Hoofdzaak } Werk de GGZ organisaties, waaronder GGZ Centraal en Kwintes samen met UWV, Zorgverzekeraars, WSP regio Amersfoort en de regiogemeenten Amersfoort, Leusden, Baarn, Bunschoten, Soest, Nijkerk en Woudenberg.

Doel is om de integrale samenwerking tussen de partijen nog verder te verbeteren. Inmiddels zijn de eerste stappen hiervoor gezet met het vormen van een uitvoeringsplan waar de organisaties gezamenlijk uitvoering aan gaan geven. Hierin zijn plannen opgenomen voor onder andere het uitbreiden van casuïstiek overleggen met andere GGZ organisaties uit de regio, kennissessies om meer te leren over elkaars dienstverlening en het organiseren van een praktijktafel voor werkgevers. De bestuurders van alle betrokken partijen hebben zich ook gecommitteerd aan het project.

Doel is minimaal 100 extra trajecten
Het doel is om binnen Hoofdzaak } Werk minimaal 100 extra trajecten per jaar te starten waarbij werkzoekenden die GGZ zorg ontvangen, worden begeleid naar een duurzame en betaalde baan. De organisaties willen daarnaast extra werkgevers inspireren om hen een kans te bieden. De werkgevers en werknemers krijgen hiervoor ondersteuning vanuit de GGZ-zorg, UWV en gemeente. Zij gebruiken daarvoor diverse methodieken, waaronder IPS.

Met de methode Individuele Plaatsing en Steun (IPS), kunnen mensen met een psychische aandoening die behandeling en/of begeleiding krijgen en aan het werk willen, ondersteuning ontvangen. Een IPS-trajectbegeleider helpt met werk zoeken, vinden en behouden. Bij IPS geldt het principe ‘first place, then train’. Het doel is om voor een individu werk te vinden dat past bij zijn kwaliteiten en voorkeuren. Er wordt direct gestart met werken. Als het nodig is, volgt training op het werk. De IPS-begeleider werkt daarbij nauw samen met het behandelteam, de gemeente en UWV. Met deze methode hebben de afgelopen jaren veel mensen een passende baan gevonden.

Werkgevers kunnen binnen Hoofdzaak } Werk ondersteuning krijgen vanuit een jobcoach of financiële middelen. Doel is werkgevers te informeren en inspireren tijdens een Praktijktafel die in juni 2022 wordt gehouden. In het najaar volgt een Meet & Greet waar werkgevers en werkzoekenden direct met elkaar in gesprek kunnen over werk.

Contact
Het project wordt geleid door de gemeente Amersfoort als centrumgemeente. Wil je als werkgever een kans bieden of wil je als kandidaat in aanmerking komen voor een traject naar werk? Neem dan contact op met de projectleider van regio Amersfoort: Esther van der Laan. Zij is bereikbaar via het mailadres EE.vanderLaan@amersfoort.nl en telefoonnummer: 06 52 53 55 86.