Het vluchtelingenprogramma Zuid biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg aan vluchtelingen, asielzoekers, en statushouders.

Medewerkers van ons vluchtelingenprogramma behandelen vluchtelingen met psychische en psychiatrische klachten vanaf de leeftijd van 6 jaar, die daardoor beperkt worden in hun functioneren.

Vluchtelingen en asielzoekers
Wij bieden zorg aan vluchtelingen en asielzoekers die verblijven op een asielzoekerscentrum (AZC) in onze zorgregio, o.a. Amersfoort, Harderwijk, Leersum. Cliënten met een breed scala aan psychiatrische problemen, waarbij sprake is van hoog risico of hoge complexiteit, en de kwaliteit van leven ernstig onder druk staat.

Wij behandelen de volgende aandoeningen (evt. in samenwerking met andere specialistische teams):

 • angststoornissen
 • autisme
 • bipolaire stoornissen
 • depressie
 • persoonlijkheidsstoornissen
 • posttraumatische stressstoornissen
 • psychotische stoornissen

Statushouders
In het geval van statushouders (asielzoekers in bezit van een verblijfsvergunning) woonachtig in de zorgregio van GGz Centraal, bieden wij alleen behandeling voor posttraumatische stressstoornis. Eventueel in samenwerking met een ander team in het geval van comorbide problematiek.

Ongedocumenteerden
Indien een asielzoeker of vluchteling tijdens behandeling of bij heraanmelding ongedocumenteerd (ofwel uitgeprocedeerd) raakt, dan kunnen wij, op indicatie, zorg blijven bieden.

Kenmerkend voor onze doelgroep is dat zij:

 • vaak ingrijpende danwel traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt
 • ontworteld zijn van de eigen cultuur
 • in een juridische procedure zitten
 • succesfactoren missen
 • een andere ziektebeleving (kunnen) hebben
 • een andere taal spreken
 • vaak alleenstaand zijn en/of uit een gebroken gezin komen
 • onbekend zijn met de Nederlandse maatschappij en de ggz
 • ontoereikende kennis (kunnen) hebben van de westerse gezondheidszorg

Het vluchtelingenprogramma biedt diagnostiek, crisispreventie, behandeling en begeleiding. We streven naar een behandeling die – waar mogelijk – zo snel mogelijk leidt tot herstel, inzicht, zelfregie en zelfredzaamheid. Door middel van psycho-educatie, verscheidene therapievormen (o.a. CGT, schematherapie, EMDR), farmacotherapie en vaktherapie werken wij aan verbetering en/of stabilisatie van de klachten.

De verwijzer – de huisarts van het Gezondheidscentrum voor Asielzoekers – kan een patiënt aanmelden. Door een verwijsbrief te sturen, bij voorkeur digitaal via  ZorgDomein.

Bent u als verwijzer niet aangesloten op ZorgDomein? Dan kunt u hier het verwijsformulier downloaden. Dat kunt u per post, of per beveiligde e-mail sturen naar Flevoland ter attentie van de aanmeldfunctionaris. Het e-mailadres is: centraalaanmeldbureauflevoland@ggzcentraal.nl.

 • De AZC’s Amersfoort, Harderwijk, Leersum, Zeist kunnen patiënten aanmelden bij het vluchtelingenteam Zuid.
 • Patiënten van het AZC Almere, Dronten of Luttelgeest kunnen terecht bij het vluchtelingenteam Noord.

Voor algemene informatie over de kosten van onze behandeling verwijzen wij u graag naar deze pagina.
De medische zorg voor vluchtelingen is vastgelegd in de ‘Regeling Medische Zorg Asielzoekers’ (RMA).

Wilt u meer informatie over het vluchtelingenprogramma? Bel dan even tijdens kantooruren naar het telefoonnummer rechts op deze pagina. Vraag naar de teamleider van het vluchtelingenprogramma Zuid.

Wij hebben bij GGz Centraal ook een vluchtelingenteam Noord. Meer informatie over dit team vindt u hier.

contactgegevens

Utrechtseweg 266 - Gebouw de Es
3818 EW Amersfoort
Postbus 3051
3800 DB Amersfoort
Telefoon 033 4603500
Fax

folders