Het vluchtelingenprogramma Noord biedt geestelijke gezondheidszorg aan vluchtelingen. Dit kan ook op een locatie die niet van ons is. Bijvoorbeeld in een asielzoekerscentrum (AZC).

Een AZC is een tijdelijke woonvoorziening. Zolang u daar verblijft, verzorgen wij daar uw behandeling en begeleiding. Verhuist u naar een plek buiten ons zorggebied? Dan neemt een andere ggz-instelling de zorg over.

Medewerkers van ons vluchtelingenprogramma behandelen vluchtelingen met psychische en psychiatrische klachten vanaf de leeftijd van 6 jaar. Het gaat vaak om mensen met ernstige, langdurige psychiatrische stoornissen die daardoor beperkt worden in hun functioneren.

Kenmerken voor deze mensen is dat zij:

 • vaak heftige traumatische ervaringen hebben meegemaakt
 • ontworteld zijn van de eigen cultuur
 • in een juridische procedure zitten
 • succesfactoren missen
 • een andere ziektebeleving (kunnen) hebben
 • een andere taal spreken
 • vaak alleenstaand zijn en/of uit een gebroken gezin komen
 • onbekend zijn met de Nederlandse maatschappij en de ggz
 • ontoereikende kennis (kunnen) hebben van de westerse gezondheidszorg

Gezondheidsproblemen onder vluchtelingen kunnen verband houden met de onzekerheid over de verblijfsstatus, maar ook met het vluchtverhaal, de geweldservaringen en de ‘wachttijd’ in het asielzoekerscentrum.

Het vluchtelingenteam biedt diagnostiek, crisisinterventie, behandeling en begeleiding. We streven naar een behandeling die – waar mogelijk – zo snel mogelijk leidt tot herstel, inzicht, zelfregie en zelfredzaamheid. Door middel van psycho-educatie, non-verbale therapievormen, autonomiebevordering, farmacotherapie en aandacht voor het steunnetwerk, werken wij aan verbetering en of stabilisatie van de klachten.

De verwijzer – de huisarts van het Gezondheidscentrum voor Asielzoekers – kan een patiënt aanmelden. Door een verwijsbrief te sturen, bij voorkeur digitaal via ZorgDomein.

Bent u als verwijzer niet aangesloten op ZorgDomein? Dan kunt u hier het verwijsformulier downloaden. Dat kunt u per post, of per beveiligde e-mail sturen naar Flevoland ter attentie van de aanmeldfunctionaris. Het e-mailadres is: centraalaanmeldbureauflevoland@ggzcentraal.nl.

 • Voor aanmelding van een patiënt van het AZC Almere, Dronten of Luttelgeest werkt ons vluchtelingenteam Noord.
 • Voor het AZC Amersfoort, Harderwijk, Leersum, Zeewolde en Zeist kunnen patiënten aanmelden bij ons vluchtelingenteam Zuid.

Voor algemene informatie over de kosten van onze behandeling verwijzen wij u graag naar deze pagina.
De medische zorg voor vluchtelingen is vastgelegd in de ‘Regeling Medische Zorg Asielzoekers’ (RMA).

Wilt u meer informatie over het vluchtelingenprogramma? Bel dan even tijdens kantooruren naar een van de bovenstaande telefoonnummers. Vraag naar de teamleider van het programma vluchtelingen.

Wij hebben bij GGz Centraal ook een vluchtelingenteam Zuid. Meer informatie over dit team vindt u hier.

contactgegevens

Gordiaandreef 91
8233 AC Lelystad
Telefoon 0320 284900

folders