Op Beukenhorst – op locatie Zon & Schild – worden mensen met ernstige chronische stoornissen behandeld die langdurig behandeling en zorg nodig hebben.

Sommige patiënten met een ernstige chronische psychiatrische stoornis hebben langdurig intensieve behandeling en zorg nodig. Zonder regelmatige verpleegkundige begeleiding en medicatie bestaat voor deze patiënten een groot risico op afglijding, verkommering en eenzaamheid. De klinische behandeling is gericht op wat patiënten (nog) wel kunnen en waar mogelijk op herstel van functioneren. Als een patiënt een blijvende handicap heeft dan is de begeleiding gericht op hulp bij acceptatie en het leren omgaan met de handicap.

leefstijlafdeling
Op Zon & Schild is – als innovatieproject – een behandelwijze
ontwikkeld met specifieke aandacht voor het bevorderen van een gezonde leefstijl. Alle betrokkenen (patiënten, behandelaren, verpleegkundigen, naasten en ondersteunende diensten) hebben gezamenlijk één doel: het vergroten van welzijn en autonomie van de mensen in behandeling. Vanuit dat perspectief werkt iedereen mee aan
een weekprogramma gevuld met gezondheidsbevorderende
activiteiten. Lees meer over leefstijl

dansproject
Bekijk hier de film van het prachtige dansproject in samenwerking met ‘Scholen in de kunst’.

meer op deze locatie

Beukenhorst bevindt zich op Zon & Schild. Wilt u weten welke andere gebouwen en afdelingen hier te vinden zijn, ga naar de pagina van Zon & Schild.

contactgegevens

Utrechtseweg 266
3818 EW Amersfoort
Postbus 3051
3800 DB Amersfoort
Telefoon 033 4609 335
Fax 033 4609513

folders