In de Bunt bieden we voortgezette behandeling en begeleiding in een beschutte woonsituatie aan. Voor  volwassenen met psychiatrische problemen.

In Ermelo hebben we verschillende klinieken voor voortgezette behandeling voor volwassenen. zowel op landgoed Veldwijk als in het dorp. Een van deze locaties heet de Bunt.

Voortgezette behandeling in de kliniek is voor volwassenen die door hun psychiatrische problemen (nog) niet zelfstandig kunnen wonen en functioneren. We gaan uit van de mogelijkheden van de cliënt. We werken aan je herstel door:

  • je zelfstandigheid te vergroten
  • je vaardigheden uit te breiden die je nodig hebt om je in de maatschappij te kunnen redden
  • je eigen regie te versterken.

We werken samen met teams van beschermd wonen. 

meer op deze locatie

De Bunt is op landgoed Veldwijk. Wil je weten welke andere gebouwen en afdelingen hier zijn? Ga naar de overzichtspagina van Veldwijk

contactgegevens

Landgoed Veldwijk
3853 LC Ermelo
Postbus 1000
3850 BA Ermelo
Telefoon 0341 566911
Telefoonnummers:
  • verpleging: 06-23985897
  • cliëntentelefoon: 0341-566480

folders