De Bunt biedt voortgezette klinische behandeling en begeleiding in een beschutte woonsituatie aan volwassenen met psychiatrische problematiek.

In Ermelo staan meerdere locaties voor voortgezette klinische behandeling voor volwassenen, zowel op landgoed Veldwijk als in het dorp. Een van deze locaties heet De Bunt.

Voortgezette klinische behandeling is bedoeld voor volwassenen die ten gevolge van hun psychiatrische problemen (nog) niet zelfstandig kunnen wonen en functioneren. De behandeling is herstelgericht en gaan we uit van de mogelijkheden van de cliënt. Voortdurend terugkerende items daarbij zijn:

  • het vergroten van zelfstandigheid
  • het uitbreiden van vaardigheden die van belang zijn bij het functioneren in de maatschappij
  • het versterken van de eigen regie van de cliënt over zijn of haar leven

Op deze locatie wordt samengewerkt met teams van beschermd wonen. 

meer op deze locatie

De Bunt bevindt zich op landgoed Veldwijk. Wilt u weten welke andere gebouwen en afdelingen zich op dit landgoed bevinden, ga naar de overzichtspagina van Veldwijk.

contactgegevens

Landgoed Veldwijk
3853 LC Ermelo
Postbus 1000
3850 BA Ermelo
Telefoon 0341 566 855
  • behandelaar: 06 53920702
  • verpleging: 06 53101496
  • teamleider: 06 12871099
  • maatschappelijk werk: 06 10948990
  • secretariaat: 0341 566855

folders