Vanuit het sociaal-psychiatrisch centrum aan de Nieuweweg in Amersfoort werkt het FACT-team Oost.

FACT-teams behandelen en begeleiden mensen die een ernstige psychiatrische aandoening hebben in combinatie met problemen op andere levensterreinen (wonen, werken, sociale contacten, financiën etc.). Deze behandeling en begeleiding vindt plaats in de eigen omgeving van de cliënt.
Lees meer over FACT

andere FACT-teams

Wilt u weten welke andere FACT-teams er werken in GGz Centraal? Ga naar  ‘waar vindt u ons’ en zoek op ‘FACT’

contactgegevens

Nieuweweg 4
3811 EW Amersfoort
Telefoon 033 4603520
Fax 033 4603542

folders