Na een periode van ziek-zijn, vertellen mensen ons dat ze zich alleen nog maar patiënt voelen, waarbij gesprekken en activiteiten vooral draaien om symptomen, medicijnen, onderzoeken en witte jassen. Wij stimuleren mensen echter tijdens hun revalidatie bij GGz Centraal zichzelf te (her)ontdekken. Daarom zijn we een samenwerking aangegaan met het museum Singer Laren.

Met deze samenwerking krijgen onze patiënten een privérondleiding op maat door Sophie Valkenier. Zij gaat met hen in het museum de diepte in en staat uitgebreid stil bij wat kunst met je doet en bij je losmaakt. Familie of een naaste mag ook mee, omdat ook hun leven vaak in het teken heeft gestaan van de ziekteperiode.

Maandelijkse voortzetting

We zijn nu een paar maanden begonnen, en zoals Sophie hieronder beschrijft is dit een ongelooflijke leuke samenwerking. Deze kunnen we gelukkig maandelijks blijven voortzetten, dankzij de subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Sophie Valkenier, Educatie & Inclusie Museum Singer Laren:
“Museum Singer Laren en Juliana-Oord – onderdeel van GGz Centraal – ontmoeten elkaar in het museum. Elke maand ontvangen we een groep deelnemers van de nieuwe afdeling neuropsychiatrische revalidatie Juliana-Oord en hun familie of een andere naaste in het museum. Met elkaar gaan we dan in gesprek over verschillende kunstwerken.
Deze week leverde dat mooie gesprekken op. Soms zelfs bijna filosofisch van aard! Over een werk van Raoul Dufy (Windvlaag, 1907) raakten we niet uitgepraat. ‘De schaduwen staan niet aan dezelfde kant en ook de wind waait uit verschillende hoeken! Moet het kloppen met de realiteit? Wat doet het met je als het niet klopt? Geeft dat irritatie of angst misschien?’ Interessante vragen die ons brein prikkelen!
Kunst heeft een positieve werking op de mentale gezondheid en bovendien draagt het museumbezoek bij aan (opnieuw) verbinding vinden met de maatschappij.”

Dank voor de mooie samenwerking Sophie Valkenier (museum Singer Laren), Eveline Veltman en Bas Griep (beiden GGz Centraal). We juichen dit soort samenwerkingen van harte toe in het herstelproces van onze patiënten.

Grote dank ook aan Prins Bernhard Cultuurfonds voor de bijdrage en het daarmee mogelijk maken van dit project.