GGz Centraal heeft voor het eerst in de geschiedenis, en als één van de weinige GGZ instellingen in Nederland, samen met Thomas More Research in België en het Center for Digital Psykiatri in Denemarken een Europesesubsidie gekregen! Een subsidie van Interregh Northsea*.

De subsidie is voor een zeer innovatief en inspirerend project: SUPER (successful user participation examples and recommendations) in digital mental health. Binnen dit project ontwikkelen wij Europese aanbevelingen voor GGZ instellingen en bedrijven. Deze aanbevelingen gaan over het betrekken van eindgebruikers in ontwikkel- en doorontwikkeltrajecten ten aanzien van digitale hulpmiddelen.

De door ons op deze manier ontwikkelde SAM-app dient als voorbeeld in deze transnationale samenwerking en ontwikkeling. Deze wetenschappelijk gevalideerde app is in co-creatie met eindgebruikers door GGz Centraal gemaakt en is kosteloos beschikbaar in de app – en playstores in Nederland en België.

Meer informatie

Zie www.stressautismmate.nl
Of lees dit artikel.

*Het Europese Interreg programma voor de Noordzee-regio faciliteert transnationale samenwerking tussen 49 regio’s in 7 landen in de Noordzee regio om de belangrijkste uitdagingen, waar de regio mee te maken heeft aan te pakken, binnen vier prioriteitsthema’s: 1) Denken aan groei; 2) Eco-innovatie; 3) Duurzaam Noordzeegebied; 4) Groen vervoer en mobiliteit