Vragen over medicijngebruik of een mogelijke doorverwijzing naar de GGZ? Daarmee kunnen huisartsen in Almere sinds 2021 eenvoudig terecht bij de specialisten van GGz Centraal: via het ZorgDomein Teleconsult. Beide partijen zijn enthousiast: “Je hoeft niet meer achter elkaar aan te bellen, en je krijgt het antwoord gewoon in je EPD.”

Zo luidt de intro van een interview op de website van ZorgDomein.  Lees hieronder het hele bericht.

Als je een Teleconsult kunt aanvragen bij een cardioloog, waarom dan niet ook bij een psychiater? Vanuit die gedachte benaderde Carin van Middelkoop, manager van de Regio-organisatie Huisartsen Almere zo’n twee jaar geleden GGz Centraal in haar regio. Carin: “We vroegen al langer Teleconsulten aan bij de specialisten van het Flevoziekenhuis, en dat beviel goed. Je vraagt een advies aan via ZorgDomein wanneer het uitkomt en krijgt snel antwoord; een stuk handiger dan achter elkaar aan bellen. En je kunt informatie meesturen, bijvoorbeeld een ECG naar een cardioloog. Nu dachten we: waarom zou dat niet ook met geestelijke gezondheidszorg kunnen?”

Technisch snel in te regelen

De vraag kwam terecht bij Marcel Knijn, hoofd bedrijfsvoering gebiedsteams, ouderenpsychiatrie en deelspecialismen bij GGz Centraal in Flevoland. Marcel: “Medio 2021 zijn we de mogelijkheden gaan verkennen en afspraken gaan maken. Welk soort vragen kun je via Teleconsultatie stellen? We kwamen erop uit dat een vraag geschikt moet zijn om binnen 15 minuten te beantwoorden, en het mag uiteraard niet om spoedgevallen gaan. Verder spraken we af dat de huisarts binnen drie werkdagen een antwoord mocht verwachten.”

Binnen een paar maanden ging in Almere een pilot van start. Marcel Knijn: “Technisch was het allemaal snel in te regelen, via de aansluiting op ZorgDomein die we al hadden. We hoefden eigenlijk alleen wat accounts aan te maken voor de psychiaters die aan het Teleconsult meededen. Dat is het mooie van dit systeem: de huisarts stuurt een adviesaanvraag naar de specialist op dezelfde manier als hij een verwijzing stuurt, gewoon via ZorgDomein. Bovendien werken we in Flevoland sinds een aantal jaar met gebiedsteams, zodat de huisarts en de patiënt bij ons altijd te maken hebben met hetzelfde team en dezelfde medisch specialist uit hun netwerk. Het is voor de huisarts een prettig idee dat de aanvraag voor een Teleconsult óók bij die persoon binnenkomt.”

Advies van de specialist in het EPD

De resultaten van de pilot waren ronduit positief. De psychiaters en klinisch psychologen gaven aan dat Teleconsultatie voor de juiste informatieverzoeken gebruikt werd. Marcel: “De vragen gaan vooral over medicatie, dosering, herhaalrecepten, en of je iemand wel of niet naar de specialistische GGZ zou moeten verwijzen of herverwijzen. Op die manier levert het systeem daadwerkelijk minder onnodige verwijzingen op. Verder werd 95% van de vragen binnen de gestelde tijd beantwoord.”

Na de pilot werd het Teleconsult breed ingevoerd; ook de huisartsen waren zeer tevreden met de manier van werken. Carin: “Voor ons is het heel prettig dat het advies van de psychiater in het EPD terechtkomt: precies op de goede plek, zonder dat je daar extra handelingen voor hoeft te verrichten. En er is echt sprake van een leereffect: via het Teleconsult komt er meer basale psychiatrische kennis bij de huisarts. Na verloop van tijd hebben we het overigens ook mogelijk gemaakt dat de POH GGZ een Teleconsult kan aanvragen. Dat was een goede zet, want die staat vaak wat dichter bij de specialistische GGZ dan de huisarts zelf.”

Ook voor onze patiënten zijn er voordelen, zegt Carin van Middelkoop: “Ze krijgen sneller antwoord, bijvoorbeeld over hun medicatie, en ze hebben de zekerheid dat een specialist naar hun zaak gekeken heeft. Tegelijkertijd worden ze minder vaak onnodig of naar de ‘verkeerde’ zorgaanbieder verwezen. Zo voorkom je dat de patiënt onnodig op de wachtlijst komt of van de ene naar de andere zorgaanbieder gestuurd wordt; dat scheelt tijd, geld en moeite.”

Financieel is de regeling overigens goed afgetimmerd. Voor de huisarts wordt het consult betaald uit de reguliere financiering, de GGZ-specialisten kunnen het declareren bij de huisartsenpraktijk en voor de patiënt gaan de kosten van het Teleconsult niet van het eigen risico af.

Groeiende interesse voor het Teleconsult

Beide partijen zijn enthousiast om het Teleconsult breder in te zetten. Carin: “We willen uiteindelijk dat alle huisartsenpraktijken van de ReHA, de Regio organisatie Huisartsen Almere, volop gebruik kunnen maken van teleconsultatie. Wat mij betreft breiden we dit systeem ook uit naar kaderartsen, zodat je als huisarts laagdrempelig gebruik kan maken van de expertise van een collega.” En Marcel Knijn zou het binnen heel Flevoland willen toepassen, zodat alle huisartsen in deze provincie hier gebruik van kunnen maken. GGz Centraal heeft namelijk behalve in Almere ook gebiedsteams in Lelystad, Dronten en Emmeloord. “Ik weet niet of het overal zo eenvoudig gaat. Bij de ReHA zijn zo’n honderd huisartsen aangesloten; met zo’n grote groep is het natuurlijk eenvoudiger om afspraken te maken en te evalueren. Maar ik krijg wel steeds vaker vragen uit andere regio’s waar GGz Centraal actief is; groeiende interesse voor het Teleconsult is er zeker. Zoals ik al zei is het relatief snel en eenvoudig in te regelen.”

Voor regio’s die dat willen doen heeft Marcel nog één praktisch advies: “Laat in ZorgDomein heel goed zien wie van het Teleconsult gebruik kan en mag maken. Het zorgproduct ‘Teleconsultatie GGz Centraal’ is in ZorgDomein in principe voor alle verwijzers in Nederland toegankelijk; er kwam daarom aanvankelijk soms ook een consultvraag bij ons binnen vanuit andere regio’s. Nu geven we in ZorgDomein heel duidelijk aan dat we deze Teleconsulten niet beantwoorden, want het is toch echt bedoeld voor onze eigen regio.”

Met toestemming overgenomen van ZorgDomein

En verder bij GGz Centraal?

Op dit moment bekijken we binnen GGz Centraal hoe we dit mooie initiatief verder kunnenuitrollen in andere regio’s.