Hans Hoepel, directeur Vastgoedontwikkeling van GGz Centraal is een tevreden mens. Dat was hij wellicht al, maar nu helemaal. De Ermelose gemeenteraad heeft namelijk woensdagavond het bestemmingsplan Zorgpark Veldwijk vastgesteld. ,,En dat is een belangrijke mijlpaal, hier hebben we jaren naar toe gewerkt.’’

,,Deze vaststelling is eigenlijk een afronding van een heel proces, wat nodig was om het project Zorgpark te kunnen ontwikkelen voor onze cliënten,’’ vertelt Hans Hoepel. En, ook niet onbelangrijk, om delen van het Landgoed Veldwijk en enkele gebouwen te kunnen verkopen. Het begon enkele jaren geleden met een Structuurvisie, die in februari 2018 door de Ermelose gemeenteraad werd vastgesteld. Vanuit die Structuurvisie werd een Masterplan en Beeldregieplan gemaakt wat in december 2019 werd goedgekeurd. In juli 2021 stelde de gemeenteraad het Stedenbouwkundigplan Zorgpark Veldwijk vast wat verder uitgewerkt werd in een Ontwerpbestemmingsplan. In augustus 2022 stelde het college van B&W dit plan vast en dit is nu dus ook door de gemeenteraad vastgesteld. Inclusief de aanloop naar de Structuurvisie kan je wel spreken van een hele lange adem.

Hans Hoepel: ,,Het is dus de afronding van het planologisch plan wat we nodig hebben om op dat deel van Veldwijk, we noemen dit het Zorgpark, verder te kunnen gaan met de nieuwbouw voor onze patiënten. En tevens om een paar percelen die wij niet zelf willen houden, te kunnen verkopen.’’ Als alles volgens planning gaat verlopen kan er in het voorjaar 2023 worden begonnen met de bouw van de eerste kliniek. Dus voor die tijd zal een en ander eerst bouwrijp gemaakt moeten worden.

Verkoop
Nu de plannen met betrekking tot het Zorgpark zijn vastgesteld kunnen ook andere plannen worden uitgevoerd. Zo kunnen nu ook boerderij De Heuvel en paviljoen De Wissel, twee monumentale gebouwen op het Landgoed in de verkoop, beiden krijgen een woonfunctie. In oktober 2019 vertelde Hans Hoepel tijdens de presentatie van het Masterplan al dat boerderij De Heuvel in de verkoop zou gaan omdat er binnen GGz Centraal geen functie voor was. Nu, drie jaar later, is dit concreet. In die afgelopen jaren moest de gemeenteraad eerst akkoord geven voor een nieuwe ontsluitingsweg die aan de noordkant van de boerderij zou gaan lopen. De consequentie is daarbij wel dat een  aantal bomen in het bosgebied, dat naast de boerderij ligt, wordt gekapt. Hans Hoepel: ,,We moeten rekening houden met verschillende belangen; natuur, het monument en het zorgpark. Ja, er worden bomen gekapt, zowel oude als jonge, kleine en grotere. Maar alles wordt meer dan gecompenseerd op ons eigen terrein, in oppervlakte en in aantal.’’ Hans Hoepel noemt als voorbeeld de groenstrook tussen wijk De Maat en het Landgoed.

,,Deze groene buffer wordt versterkt zodat de bewoners niet bij elkaar in de tuin kunnen kijken.’’ Ook het al langere leegstaande paviljoen De Wissel krijgt een woonfunctie. ,,Daarnaast wordt er nog een kavel verkocht voor een klein appartementengebouw. We verkopen deze panden aan een geschikte koper, want de invulling moet wel matchen met de locatie Zorgpark. Tot begin december kan er op deze panden geboden worden via erfgoedmakelaar Redres in Hilversum,’’ aldus de directeur Vastgoed.

Dierenweide
En dan speelt nog de situatie van de dierenweide. Ermelose Nienke Reuver pleitte enkele jaren geleden voor het voortbestaan van de dierenweide omdat deze plek een sociale functie heeft en tevens een speelplek is voor kinderen. Ouders, opa’s en oma’s met kleinkinderen, maar ook de kinderdagverblijven maken zeer regelmatig gebruik van de kinderboerderij. Daarbij is het een werkplek voor patiënten, stelde Reuvers in een artikel op Ermelo van NU. Ze startte een petitie die nu al meer dan vijfhonderd keer is getekend. ,,Mijn collega’s hebben een goed contact met Nienke,’’ vertelt Hans Hoepel, ,,dus we kennen de wensen. In het bestemmingsplan is het mogelijk gemaakt om een dierenweide in te passen, maar dit wil echter niet zeggen dat het er ook daadwerkelijk komt. Dit zal vooral afhangen van wat onze cliënten het meest nodig hebben in het zorgpark.’’ Nu men zo ver is, gaat GGz Centraal ook verder met de verkoop van andere delen van het landgoed, zoals het voormalige Textiel Service Bedrijf en Werk Centraal.

Interview Gert Hofsink
met toes
temming overgenomen uit Ermelo van Nu