GGz Centraal, Altrecht, UMC Utrecht, Lister en Christelijke Hogeschool Ede (CHE) starten op 17 mei 2021 met een opleiding die moet zorgen voor een (nog) betere leefstijlbegeleiding in de GGZ.

Mensen met een psychiatrische aandoening hebben één tot twee keer grotere kans op overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten. Ze overlijden bovendien tot 15 jaar eerder dan mensen zonder psychiatrische aandoeningen. Ook heeft een ongezonde leefstijl invloed op het welbevinden van mensen met bijvoorbeeld een depressie, schizofrenie of een dwangstoornis.

Een team van leefstijlexperts verzorgt de nieuwe opleiding. Deelnemers krijgen kennis mee over evidence based methodieken in leefstijlbevordering. Ook leren ze hoe ze een leefstijlanamnese afnemen, een leefstijlplan maken en samen met cliënten interventies ontwikkelen. Daarbij is er veel aandacht voor zaken als motiverende gespreksvoering, het creëren van een stimulerende omgeving voor cliënten en de rol die je persoonlijke opvattingen spelen in de manier waarop je cliënten ondersteunt op het gebied van leefstijl.

Integrale aanpak
Mieke van Boxtel, verpleegkundig specialist en inhoudelijk leidinggevende langdurige zorg bij Altrecht, is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de opleiding. “Er gebeurt binnen Altrecht al veel op het gebied van leefstijlbevordering, maar nog niet integraal. We willen er naartoe dat leefstijl een vast onderdeel is van de behandeling van cliënten en dat de aandacht ervoor geïntegreerd is in het dagelijks werk van medewerkers. Goede scholing is daarvoor belangrijk.”

Een gezonde leefstijl kan een belangrijke bijdrage leveren aan het zo zelfstandig mogelijk functioneren van cliënten met psychiatrische aandoeningen, ziet Patricia Mees (herstelcoach bij Lister) in de praktijk. Zij is een van de eerste deelnemers aan de nieuwe maatwerkopleiding. “Cliënten die meer bewegen, gezonder eten en een vast dagritme hebben, zijn beter in balans. Ze zijn energieker, kunnen meer hebben en vallen minder ver terug bij tegenslagen in het leven. Dat is heel waardevol. Ik hoop met deze opleiding meer handvatten voor interventies te krijgen en te leren hoe ik op methodische wijze samen met cliënten een leefstijlplan kan maken. Ook ben ik benieuwd hoe ik cliënten nog beter kan motiveren om aan de slag te gaan met een gezonde leefstijl. Dat de opleiding helemaal is toegespitst op leefstijlbevordering binnen de GGZ, zie ik daarbij als een meerwaarde.”

Groeiende kennisbehoefte
Gysella Oosterhuis is één van de andere eerste deelnemers aan de nieuwe opleiding. Zij is begeleider bij GGz Centraal. Zij hoopt onder meer inspiratie en kennis om leefstijlbevordering nog hoger op de agenda te zetten binnen GGz Centraal en in het dagelijks werk op haar locatie. “Ik wil ook groeien in het uitdragen en verspreiden van leefstijlkennis binnen onze organisatie. Ik merk dat daar behoefte aan is binnen onze organisatie. Vorig jaar organiseerden we een inspiratiebijeenkomst over leefstijl. Daar was grote belangstelling voor. Dit thema leeft en er is behoefte aan kennis op het gebied van leefstijlinterventies.”

De opleiding
De maatwerkopleiding bestaat uit zeven lesdagen. Daarin doen (HBO-)verpleegkundigen en GGZ-agogen ook nieuwe wetenschappelijke kennis op over leefstijlfactoren. Denk daarbij aan bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning. ”Er is ook specifieke aandacht voor de wisselwerking tussen leefstijl en psychiatrische aandoeningen”, vertelt CHE-onderzoeker Truus Groenendijk-van Woudenbergh van het lectoraat Zorg voor Voeding en Gezondheid. “Antipsychotica onderdrukken bijvoorbeeld het verzadigingsgevoel, waardoor cliënten vaak meer gaan eten. Van de inname van Lithium krijg je dorst, waardoor de kans bestaat dat via frisdrank de suikerinname te hoog wordt. Het is belangrijk dat je daar in de begeleiding van cliënten rekening mee houdt.”

Informatie
Meer weten over maatwerkopleidingen of over leefstijl in de GGZ?
Neem dan contact op met de Christelijke Hogeschool Ede, telefoon 0318-696300. Of stuur een e-mail naar info@che.nl.