GGz Centraal heeft ontwikkelgebied A van Veldwijk gegund aan een samenwerkingsverband van een bouwbedrijf en een projectontwikkelaar. Op de grond is ruimte voor de realisatie van ongeveer 100 woningen. Hiervan is de helft bedoeld voor het sociale segment. Het bouwbedrijf en de projectontwikkelaar hebben samen in een verkoopprocedure een voorlopig stedenbouwkundig ontwerp ingediend en een bod uitgebracht.

Voorlopig ontwerp

Begunstigde Slingerpark BV is een samenwerkingsverband tussen bouwbedrijf V/d Kolk uit Garderen en projectontwikkelaar NCB uit Harderwijk. Slingerpark gaat het voorlopige ontwerp uitwerken tot een definitief ontwerp. Daarmee kan zij in 2023 de volgende stap zetten: het aanvragen van de bestemmingswijziging bij de gemeente.

Vier ontwikkelgebieden

GGz Centraal laat Veldwijk in vier delen herontwikkelen: Ontwikkelgebied A, B, C en D. Gebied B houdt GGz Centraal voor zichzelf, hier concentreert zij alle zorg, het toekomstige Zorgpark. De andere drie gebieden verkoopt GGz Centraal in fases. De gebieden bieden ruimte voor woningbouw passend bij de karakteristieke eigenschappen van Landgoed Veldwijk.

Zorgpark

Ontwikkelgebied B, het zorgpark, is al een fase verder. In 2023 gaat de schop in de grond voor de bouw van een nieuwe kliniek voor de ouderen psychiatrie.