Het verpleegkundig vak is afgelopen decennia continu in ontwikkeling. Daarbij is er steeds meer aandacht voor eigen professionaliteit, diversiteit binnen het vakgebied en ontwikkelmogelijkheden. GGz Centraal introduceert daarom dit jaar de functie van regieverpleegkundige.

Klaar voor de toekomst

De GGZ is volop in verandering. Zorgvragen worden complexer, technologieën volgen elkaar snel op. En we werken steeds meer in netwerken, zorgpaden en ketens.

Des te belangrijker dat ook het verpleegkundig vak mee ontwikkelt. Daarom hebben wij de functie van regieverpleegkundige (HBO-verpleegkundige) geïntroduceerd. Zo zijn we toekomstbestendig. En kunnen onze verpleegkundigen hun talent, opleiding en competenties optimaal blijven inzetten.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Taken en verantwoordelijkheden van een regieverpleegkundige

De regieverpleegkundige heeft specifieke taken en verantwoordelijkheden in het behandelproces van de patiënt. Van zorgverlenen op basis van Evidence Based Practice tot coachen van collega’s. En van het inzetten van verpleegkundig leiderschap tot het pro-actief invoeren van innovaties en vernieuwingen in de zorg.

Die nieuwe verantwoordelijkheden zet je in binnen je zorgteam. Maar ook binnen heel GGz Centraal en in de samenwerking met andere instellingen of ketenpartners.

Hoe het werk van een regieverpleegkundige er in de praktijk uitziet verschilt per afdeling of doelgroep. Daar kun je als verpleegkundige zelf in meedenken. En juist dat maakt het zo leuk om bij GGz Centraal te werken als regieverpleegkundige.

Waarom hebben wij de rol van regieverpleegkundige ingevoerd?

Wij zijn ervan overtuigd dat gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen van meerwaarde is voor de (kwaliteit van) zorg. Tegelijk zorgt het voor meer werkplezier. Daarnaast biedt het loopbaanperspectief voor onze verpleegkundigen.

Wij zijn trots op onze verpleegkundigen. En willen de ruimte creëren voor de ontwikkeling van ieders talent.

Kortom
Bij GGz centraal staat naast de patiëntenzorg  ontwikkeling voorop. Van de organisatie, maar ook van onze collega’s.

Lijkt het jou wat om te werken als regieverpleegkundige?