Net zoals in 2023, heeft GGz Centraal met alle zorgverzekeraars voor 2024 afspraken gemaakt over de te leveren zorg.

Op dit moment worden die afspraken verder uitgewerkt in formele overeenkomsten. Dit is een uitwerking die wat meer tijd vergt en die zorgvuldig ter hand wordt genomen, maar die niet van invloed is op de vergoeding van de te leveren zorg.

Wij zijn erg blij dat we nu – voor het begin van het nieuwe jaar – volledige duidelijkheid kunnen bieden aan iedereen die nu bij ons in zorg is of in zorg wil komen: Uw zorg wordt vergoed volgens uw verzekeringsvoorwaarden van gecontracteerde zorg. Alle zorg die wij leveren en die vanuit de basisverzekering wordt vergoed, wordt door uw zorgverzekeraar betaald, waarbij u wel rekening dient te houden met het (wettelijk verplicht / vrijwillig) eigen risico dat geldt.