GGz Centraal en Zorgkantoor Zilveren Kruis hebben een strategisch partnerschap voor de komende vijf jaar ondertekend. “Een belangrijke mijlpaal”, aldus bestuursvoorzitter Albert van Esterik van GGz Centraal.

Het partnerschap richt zich op zeer complexe en intensieve zorglening binnen de Wet Langdurige Zorg. Dit is voor mensen met een ernstige handicap door mentale stoornissen. Beide partijen hebben woensdag 24 april hun handtekening onder de overeenkomst gezet.

Toegang tot hoogwaardige zorg

GGz Centraal heeft als missie om mensen die ernstig vastlopen in hun functioneren door een mentale stoornis,  specialistische geestelijke gezondheidszorg te bieden. Kortdurende oplossingen zijn niet altijd haalbaar. Samenwerking met zorgpartners, financiers en cliënten vindt GGz Centraal daarom cruciaal. Het strategisch partnerschap met Zorgkantoor Zilverenkruis sluit naadloos aan bij de strategische koers van GGz Centraal.

Erkenning van de behoefte

Het Zorgkantoor erkent de behoefte aan intensieve zorg voor deze doelgroep en wil GGz Centraal stimuleren om met hun expertise en ervaring hieraan bij te dragen. De samenwerking draagt bij aan het verbeteren van de toegang tot zorg voor degenen die dit het hardst nodig hebben. Het is een concrete stap in het doorontwikkelen van kennis en kunde op het gebied van complexe GGz-zorg.