Dienke Hedemann heeft namens GGz Centraal Eemland het gezondheidsakkoord ‘Samen Sterker’ getekend op woensdag 15 december. Bestuurders van Huisartsen Eemland, Meander Medisch Centrum, tien VVT-instellingen, GGz Centraal, acht gemeenten in de regio en Zilveren Kruis hebben het akkoord ook ondertekend. Hiermee spreekt iedereen de intentie uit om intensiever samen te werken aan goede en toegankelijke zorg en ondersteuning voor inwoners in Eemland.

Intensief samenwerken
De toenemende zorgvraag, stijgende zorgkosten, oplopende arbeidstekorten en beperkte capaciteit van woonvoorzieningen met zorg, maken het noodzakelijk om nóg intensiever te gaan samenwerken. De organisaties slaan de handen ineen op de thema’s: wonen en zorg; kwetsbare ouderen; chronische aandoeningen; spoedzorg; preventie; psychische kwetsbaarheid; werven van zorgprofessionals. Alles om de zorg in de regio Eemland betaalbaar, toegankelijk en beschikbaar te houden.

Ambities
Het gezondheidsakkoord is het vertrekpunt voor verdere ontwikkeling van het netwerk van gezondheidspartners. Het netwerk heeft de ambitie om eind 2022 tenminste één project per thema te volbrengen met inbreng van inwoners, cliënten of patiënten. “Daar willen wij graag bij zijn”, vertelt Dienke Hedemann enthousiast. “Verbinden in netwerken is een wegwijzer uit onze strategische koers. Met het ondertekenen van het Eemlands gezondheidsakkoord ‘Samen Sterker’ zeggen we niet alleen dat GGz Centraal doelgericht en betrokken is, maar zijn we het ook!”