Saskia Tromp werkt als kinder- en jeugd en beleidspsychiater mee aan de opbouw van MetMaya. Hierover zijn we met Saskia in gesprek gegaan.

Waarom lever jij jouw bijdrage aan MetMaya?

‘De jeugd is de toekomst. MetMaya (een initiatief van GGz Centraal, Youké en De Rading) staat voor integrale jeugdhulp voor alle kinderen in de regio Amersfoort. Dat is waar we volgens mij allemaal voor moeten gaan. Mensen weten zelf niet altijd waar ze welke hulp kunnen vinden. Dit is de manier om de toegang tot alle hulp voor iedereen inzichtelijk te krijgen. Dat je weet dat je bij de juiste mensen terechtkomt, zonder een overdracht van de een naar de ander. Dat vind ik charmant en mooi aan geïntegreerde jeugdhulp en aan MetMaya.’

Wat vraagt integrale jeugdhulp van professionals?

‘Samenwerken vraagt om elkaar te leren kennen. Om geïnteresseerd te zijn in elkaar. Ik vind het heel fijn dat binnen MetMaya alle neuzen dezelfde kant op staan. We weten allemaal waar we het voor doen. Voor het kind dat het moeilijk heeft en de mensen er omheen.

We hebben een gezamenlijk belang. In het begin is het nog best even zoeken. We komen uit verschillende werkgebieden en er is veel expertise. Dat is mooi om te zien. Het is wel belangrijk om de werkwijze die je hebt – binnen de wettelijke kaders waaraan je gebonden bent – aan elkaar uit te leggen en op elkaar af te stemmen. Dat lukt steeds beter. Als je zorgen hebt of je als kinder- en jeugdpsychiater voldoende specialistisch blijft werken, daar ben je zelf ook bij. Je hebt voldoende expertise om aan anderen duidelijk te maken waarin je betrokkenheid wel of niet gewenst is. Daarin zijn we ook voldoende geschoold. Creëer dus je eigen plek binnen MetMaya. We zijn samen aan het bouwen en weten ook nog niet alles.’

Is deze manier van werken iets voor ggz professionals?

‘We hebben nog een grote behoefte aan ggz professionals. Er ligt een enorme kans om bij MetMaya te komen werken. Als je weet wat je wilt – binnen de jeugdhulp – dan is dit het moment om aan te geven waar je goed in bent. Het is heel leuk om multidisciplinair te werken. Je moet daar natuurlijk wel voor open staan, oprecht interesse hebben in de ander. Openstaan voor verbinding, om samen te werken met disciplines waarmee je dat misschien nog niet eerder hebt gedaan. Om aan te sluiten op het sociaal domein. Om – waar nodig – bij mensen thuis langs te gaan. Het is belangrijk dat je oog hebt voor alle verschillende manieren waarop we kinderen in zorg kunnen krijgen.’

Wat is de meerwaarde van de kinder- en jeugdpsychiater?

‘We weten dat de vraag naar ggz zorg toeneemt. Belangrijk om door goede triage te kijken welke zorg echt nodig is. Wie heeft onze hulp kortdurend nodig en wie langer? En hoe kunnen we de eigen kracht in de samenleving bevorderen. De psychiater zal toch vooral betrokken blijven bij de meest complexe situaties. Wat je wel hoopt door de integrale jeugdzorg is dat de expertise van de psychiater in de hele organisatie doorsijpelt. Het is misschien niet altijd nodig om de psychiater aan de voordeur te hebben. Maar door met elkaar samen te werken en overwegingen van elkaar te horen leer je ook van elkaar en heb je steeds meer kennis. De lijntjes zijn kort en de professional bij de voordeur weet wanneer te overleggen met welke ggz-professional.’

Hoe zorgen we dat de ggz-vraag niet verder toeneemt?

‘Invloed hebben op de zorgvraag gaat ook over het managen van verwachtingen. Over veerkracht. Niet alles in het leven is maakbaar. We kijken wat we van gezinnen en hun omgeving zelf mogen verwachten. Tegelijkertijd wil je dat er goede hulp is bij problemen die het kansrijk opgroeien belemmeren. We kunnen binnen MetMaya heel mooi aansluiten op het lokale (wijk)team en het netwerk van een gezin. Doel blijft specialistische zorg zo kort mogelijk maar zo lang als nodig. Met als gewenst gevolg mensen die blij of trots zijn als ze zelf weer zonder zorg verder kunnen. Een behandeling afsluiten zodra het verantwoord is, daarmee bevorder je naar mijn idee het vertrouwen in het eigen kunnen. En daarmee vergroten we ook de veerkracht van de samenleving.’

Waarom nodig jij graag ggz collega’s bij MetMaya uit?

‘De wereld verandert. Je kunt proberen de ontwikkelingen tegen te houden maar hoe dan ook vindt de landelijke overgang naar integrale jeugdhulp plaats. (Hervormingsagenda jeugd, IZA, Reikwijdte jeugdhulp) Dan kun je beter aan het begin zelf mee gaan doen. Het is echt heel erg leuk om met elkaar aan een nieuwe organisatie te bouwen. Die educatieve rol, de overdracht en het delen van kennis. Mensen enthousiasmeren en meenemen in hoe we de zorg kunnen verbeteren. Samen een maatschappelijke verandering mogelijk maken waardoor de jeugdzorgkosten de komende jaren niet de pan uit rijzen. We hebben als kinder- en jeugdpsychiaters een verantwoordelijkheid om daarin mee te denken. Om bij te dragen aan een samenleving met nog meer veerkracht. Als MetMaya staan we echt dicht bij de leefwereld van jeugdigen en gezinnen. Zo kunnen we vanuit onze brede expertise meer invloed hebben op wat er nodig is om de mentale gezondheid te verbeteren.’

Op de website werkenbijmetmaya of op de LinkedIn pagina van MetMaya kun je de actuele vacatures bekijken.

Heb je interesse maar nog geen passende vacature gevonden?
Mail dan naar vacatures@metmaya.nl. Geef aan waar je belangstelling naar uitgaat en voeg je telefoonnummer toe. Dan nemen de collega’s van MetMaya zo snel mogelijk contact met je op.