Directeuren van acht ggz-instellingen in Eemland hebben een handtekening gezet onder een samenwerkingsconvenant. Het is voor het eerst dat ggz-instellingen in Eemland dit doen. Zij gaan intensiever samenwerken om Eemlanders met psychische problemen passende zorg en ondersteuning te bieden.

Tijdens een bijeenkomst op 24 november hebben de directies van de Hoop ggz, GGz Centraal, PsyMens, MoleMann, Eleos, Indigo en Jellinek namens Arkin het ‘Convenant ggz-coalitie Samen Sterker’ ondertekend. Inmiddels heeft ook de Waag zich aan het convenant verbonden.

Met het convenant willen de ggz-instellingen meer gezamenlijk optrekken bij vraagstukken in het huidige zorglandschap. Daarnaast sluiten zij zich samen aan in het gezondheidsakkoord samensterkereemland.nl. Hierin worden de ggz-instellingen vertegenwoordigd door GGz Centraal.
Samen Sterker is een domein overstijgend netwerk van huisartsen, zorginstellingen, gemeenten, het zorgkantoor en een zorgverzekeraar in regio Eemland. De bedoeling van het gezondheidsakkoord is om goede, betaalbare en toegankelijke zorg en ondersteuning voor alle inwoners van Eemland te organiseren.