Sinds donderdag 27 mei mogen we Douwe met trots Dr. Van der Heide noemen. Toen heeft hij namelijk met succes zijn proefschrift bij de Universiteit van Maastricht verdedigd.

Douwe is psychiater en directeur behandelzaken van de regio Veluwe & Veluwe Vallei. Daarnaast deed Douwe de afgelopen jaren promotieonderzoek naar symptoomvaliditeit in de zogenoemde “vluchtelingen-ggz”. Prof. Dr. P. N. van Harten, hoofd wetenschappelijk onderzoek bij GGz Centraal en hoogleraar bij de Universiteit van Maastricht, en Prof. Dr. H. L. G. J. Merckelbach van de Universiteit van Maastricht waren de promotoren van het onderzoek.

symptoom overdrijving komt frequent voor
Met zijn onderzoek heeft Douwe laten zien dat symptoom overdrijving frequent voorkomt bij vluchtelingen en asielzoekers, en dat je dit met de juiste tests kunt constateren. Dit is zeer belangrijk om te weten, omdat je anders met een ongepaste behandeling de patiënt meer kwaad dan goed zou doen. Denk bijvoorbeeld aan bijwerkingen van medicatie.

artikelen
Douwe heeft een reeks wetenschappelijke artikelen gepubliceerd over dit onderwerp, in zowel nationale als internationale tijdschriften. Daarnaast heeft hij hoofdstukken bijgedragen voor boeken. En heeft hij nationaal en internationaal congressen bijgewoond. In alle opzichten een bijzonder geslaagde promotie dus.

waarom veinzen mensen 
Maar het gaat ook om onderzoek dat tot controversiële gesprekken kan leiden. Bij het overdrijven van symptomen kun je denken aan veinzen en de negatieve associaties hieromheen. De beoordelingscommissie heeft Douwe tijdens zijn promotie ook uitgedaagd met pittige vragen uit deze hoek. Maar die heeft hij met kalmte, durf en compassie aan kunnen pakken. Zoals hij schrijft in de slotopmerkingen van zijn proefschrift, “In dit verband is het goed om te bedenken dat mensen meestal niet veinzen vanuit antisociale of criminele overwegingen, maar om harde, of zelfs onmenselijke omstandigheden het hoofd te bieden. Helaas worden asielzoekers en vluchtelingen nog steeds geconfronteerd met dergelijke omstandigheden.”