Douwe van der Heide, directeur behandelzaken van GGz Centraal Veldwijk, heeft een petitie van Werk Centraal overhandigd aan wethouder Hans de Haan van Ermelo.

Werk Centraal biedt diverse werkplekken in de vorm van arbeidsmatige dagbesteding, arbeid re-integratie, leerwerkplekken en trajectbegeleiding op Veldwijk. Eerder heeft Douwe van der Heide zelf deze petitie ontvangen van cliënten, medewerkers en bewoners van Ermelo.
De gemeente en GGz Centraal herstructureren het terrein van Veldwijk. Dat heeft ook gevolgen voor de huidige locatie van Werk Centraal. Cliënten, medewerkers en bewoners van Ermelo waren bang dat dit ten koste zou gaan van het aantal beschikbare plekken voor dagbesteding en hadden een petitie ingediend bij de directie van Veldwijk, die door 210 mensen was ondertekend.

Locatie
GGz Centraal zorgt voor een nieuwe locatie en blijft Werk Centraal inzetten in de programma’s en dagbesteding voor cliënten. En is niet van plan het aantal beschikbare plekken te verminderen.
Maar dat kan de instelling voor ggz niet alleen. Blijvende financiële steun van de gemeente blijft juist nu en in de toekomst nodig voor Werk Centraal. Met het oog op de verkiezingen en mogelijke bezuinigingen op de zorg vanuit de overheid plaatst de directie nu met de petitie Werk Centraal ook hoog op de gemeente agenda.

De wethouder heeft de petitie in ontvangst genomen en daarbij gezegd dat de gemeente graag wil dat aanbieders van dagbesteding in de gemeente meer gaan samenwerken. Dat is nodig om maatwerk te kunnen bieden. Heeft een andere aanbieder een aanbod dat beter aansluit bij de specifieke behoefte van een bepaalde cliënt? Dan moet die cliënt daar een plek krijgen.

De directie van Veldwijk werkt daar graag aan mee. Dagbesteding en arbeidsre-integratie hebben immers alleen zin als ze ook passen bij wat iemand nodig heeft. Dat luistert soms heel nauw.