Kandidaat vrijwilligers en hun huisdieren deden een proeve van bekwaamheid en werden beoordeeld door Stichting ZorgDier. Op zaterdag 14 mei was het zover. Op de locatie Zon & Schild kregen we vrolijk kwispelend en miauwend bezoek.

Aan deze evaluatiedag ging een uitgebreid traject vooraf. Daarbij werden de kandidaten – huisdier en het ‘baasje’ – door ZorgDier  geworven, gescreend en opgeleid. Hierbij keken zij naar hun geschiktheid om op een veilige en verantwoorde manier in contact te komen met de doelgroep; bewoners van afdeling Eikenstaete. Hierna volgden 2 trainingsdagen waarin de kandidaat vrijwilligers werd geleerd op welke wijze zij hun huisdier het beste kunnen aansturen in het contact met cliënten. Maar ook hoe zij het gedrag van hun dier ‘kunnen lezen’. Tijdens de evaluatiedag werden de voor dit doel, meest geschikte koppels (4) geselecteerd. Zij gaan voor een periode van 2 jaar regelmatig met hun huisdier op bezoek bij – en activiteiten ondernemen met – bewoners die hier prijs op stellen.

De bedoeling is dat we zowel 1 – op 1 contacten als groepscontacten aanbieden. Ook bieden we de gelegenheid  om, samen met de vrijwilliger, met de hond te gaan wandelen. Dierenliefhebbers die zelf geen dier meer kunnen houden kunnen zo in contact blijven met huisdieren en hiervan genieten!

De kennismakingsrondes met de bewoners van Eikenstaete en de Zorgdierteams starten vanaf 10 juni. In dit project komen drie honden (Cooper, Beau, Balou) en 1 kater (Frits) op bezoek.

Dit project werd mede mogelijk gemaakt dankzij ‘Vrienden van GGz Centraal‘. Met dank aan Nathalie Bertollo, de fondsenwerver van GGz Centraal.

Financiers van dit project zijn:

  • Fonds Sluyterman van Loo
  • Dr. C.J. Vaillant Fonds
  • Stichting Community Service Rotaryclub Amersfoort
  • Rabobank Coöperatiefond
  • Meijerink Uitvaartzorg
  • Private donateurs

Heel veel dank aan vrijwilligers Marie – Louise, Bert en Pavel en medewerkers Actief Herstel Carmen, Ben en Bianca voor hun bijdrage tijdens de trainings – en evaluatiedagen.

Vrijwilligster Marie – Louise gaat de komende tijd, in samenspraak met de vrijwilligers, over elk Zorgdierkoppel een introductie schrijven getiteld: ‘met wie heb ik het genoegen?’. Een mooie manier voor bewoners en medewerkers van Eikenstaete om er kennis van te nemen wie de komende tijd hun gasten worden.

We hebben er zin in!