GGz Centraal heeft samen met 7 andere praktijkopleidingsinstellingen – uit verschillende sectoren – voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog een bestuurlijke overeenkomst getekend. Het samenwerkingsverband spreekt door middel van deze ondertekening de intentie uit om op structurele basis en voor langere tijd met elkaar samen te werken. Om daardoor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog te verbreden.

Op 16 januari 2023 werd de overeenkomst getekend door de bestuurders van  Amerpoort, De Forensische Zorgspecialisten, GGz Centraal, Meander MC, Plureyn, Psytrec, Sherpa, en Zorggroep Noordwest Veluwe.

GGz Centraal nam het initiatief om de gz-opleiding vorm te geven binnen een Samenwerkingsverband. Maatschappelijk ontwikkelingen vragen om meer samen te werken. Er staat druk op de zorg door de toenemende zorgvraag, personeelstekorten en vergrijzing. Samenwerking binnen de gz-opleiding ondersteunt de gezondheidszorgpsycholoog van de toekomst om optimaal en breed inzetbaar te zijn in de zorg. En samen opleiden draagt daarmee weer bij aan de kwaliteit van zorg aan onze cliënten. En daar doen we het voor!

Marit Bierman
P-opleider GGz Centraal