Jeroen Deenik – onderzoeker leefstijl binnen GGz Centraal – heeft onlangs een boek geschreven over leefstijlpsychiatrie. In juli heeft hij dit boek ook aan onze centrale cliëntenraad (CCR) kunnen overhandigen.

Centrale cliëntenraad is er blij mee

In een CCR vergadering heeft Jeroen uitgelegd dat het boek een combinatie is van wat we weten van:

  • leefstijl
  • psychische gezondheid
  • behandeling

EN: wat je in de praktijk kunt doen om de zorg hierop te verbeteren. Dit alles gecombineerd met  ervaringsverhalen van cliënten.

In de CCR is leefstijl een vaak besproken onderwerp. De CCR ondersteunt het project leefstijl ook heel graag, omdat het aansluit bij het werk van de cliëntenraden, waarin we zorg hebben voor de kwaliteit van leven van cliënten. De centrale cliëntenraad heeft het boek ook dankbaar in ontvangst genomen. Alle cliëntenraden van GGz Centraal ontvangen binnenkort een exemplaar van het boek.

Het boek zelf

Het boek geeft heel concrete suggesties aan behandelaren om leefstijl en therapie met elkaar in verband te brengen. Belangrijk is dat cliënten en hulpverlener hierin samenwerken. Lichamelijk gezondheid heeft nl. een relatie met psychische gezondheid.

Onderwerpen die aan bod komen zijn bv. het belang van leefstijlpsychiatrie, screening en diagnostiek, beweging, voeding en slaap. Ook zoomt het in op diverse doelgroepen zoals kinderen, niet-westerse migranten en mensen met een verstandelijke beperking. Er is een overzichtelijke tabel opgenomen over bijwerkingen en de behandeling van bijwerkingen, waarbij de nadruk ligt op niet-medicamenteuze adviezen en leefstijl. Dat maakt het meteen goed toepasbaar in de klinische behandeling.

Titel en ISBN nummer

Leefstijlpsychiatrie, W. Cahn, J. Deenik, J. Vermeulen
Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum
ISBN: 9789036827041