Het HIC-team van Johannesbos heeft dit jaar de ‘bewogen deuren Award’ gewonnen. De HIC Johannesbos is een afdeling waar we binnen GGz Centraal kortdurende behandeling bieden aan maximaal 20 patiënten met een intensieve en zeer intensieve zorgvraag. Op deze afdeling maken we al meer dan 500 dagen aaneengesloten geen gebruik van de extra beveiligde kamer (EBK). Er is ook geen sprake van een toename van andere vormen van verplichte zorg.

Een prachtig en concreet resultaat van een heldere visie, teamwork en continue reflectie op het eigen handelen. De prijs is 13 juni uitgereikt op het congres verplichte zorg.

De award

De Bewogen Deuren Award wordt jaarlijks toegekend aan een team dat of organisatie die zich inzet voor het voorkomen en verminderen van verplichte zorg. De prijs heeft als doel aandacht te blijven houden voor de beweging naar nul eenzame insluitingen en het reduceren van verplichte zorg in bredere zin. Het is een aanmoedigingsprijs voor een organisatie of team dat hier aantoonbaar stappen in heeft gezet.

Waarom is deze HIC in de prijzen gevallen?

Het team is aan de slag gegaan met het stap voor stap introduceren van o.a. gastvrije zorg, de eerste 5 minuten bij opname en starten van je dienst[1], een ZAG (zorg afstemming gesprek), de-escalerend werken , casuïstiek bespreken, opschalen van zorg als dat nodig is om 1 op 1 of 2/3 op 1 te kunnen begeleiden, 100% aanwezigheid op de groep (afschaffen kantoorruimtes), betrekken van naasten, rooming-in, een zieke patiënt laat je niet alleen. Dat is allemaal helpend geweest om de zorg te verbeteren. Daarnaast is er veel aandacht geweest voor scholing, intervisie, supervisie en het constant evalueren van de zorg.

Niet alleen het hele team heeft hier hard aan gewerkt. Zij hebben er ook – waar nodig – andere disciplines bij betrokken, zoals beveiligers en ANW (avond/nacht en weekend) hoofden.

Wat vinden patiënten en naasten van de werkwijze?

Patiënten zijn positief over de beschikbaarheid van verpleegkundigen/begeleiders. Er is altijd iemand op de groep aanwezig. Over het algemeen ervaren de patiënten de rustige sfeer en inzet op samenwerking als positief.

Naasten voelen zich over het algemeen betrokken d.m.v. de ZorgAfstemmingsGesprekken (ZAG’s), telefonische contacten en contacten met persoonlijk begeleiders op de afdeling. Ook de mogelijkheid tot rooming-in vinden patiënten en naasten positief.

Jury-oordeel

De jury ziet ook dat het 500 dagen EBK-vrij-werken als een concreet en tastbaar resultaat. Het betrekken van cliënten en naasten heeft een positieve uitwerkingen. Tot slot benoemd de jury dat het een teamaangelegenheid is geworden waarbij het team gebruik maakt van reflectie om te leren. Dat maakt het resultaat ook minder kwetsbaar.

Wij feliciteren ons HIC-team van Johannesbos van harte met deze mooie prijs.

——————————————-

[1] Hierbij gaat het erom dat er echt even contact is in de eerste 5 minuten bij een opname van een cliënt of bij de start van een dienst. Je loopt de groep op, begroet patiënten en vraagt hoe het nu is. De eerste 5 minuten is dus onderdeel van de gastvrije zorg.