Hij is er nu echt! De app ‘Stress Autism Mate (SAM)’. Een gepersonaliseerde, mobiele applicatie die mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) ondersteunt in het omgaan met de dagelijkse ervaren stress en het pakken van de eigen regie. De app is nu beschikbaar voor iedereen met een Android- of iOS-telefoon in Nederland.

Meer regie over en inzicht in de eigen stress: dat biedt de app ‘Stress Autism Mate’ (SAM). SAM is samen met wetenschappers van TNO, behandelaars van GGz Centraal én met cliënten met een autismespectrumstoornis (ASS) ontwikkeld. De app ondersteunt mensen met ASS bij tijdige stressherkenning en geeft persoonlijke tips om de stress te verminderen. Zo loopt stress minder hoog op en houdt deze minder lang aan.

Hoe werkt SAM?
SAM meet jouw persoonlijke stressniveau door vragen te stellen over jouw ondernomen activiteiten en hoe je de afgelopen 4 uur hebt ervaren. Zo berekent SAM je stressniveau. Hiermee geeft de app je inzicht in je eigen stress en geeft je handvaten om met deze stress om te kunnen gaan. SAM maakt je stresspatronen zichtbaar en herkenbaar en helpt met het hanteren van je stress.

Wetenschappelijk onderzocht
SAM is wetenschappelijk onderzocht in samenwerking met TNO en verder ontwikkeld door GGz Centraal. Inmiddels is SAM al onderzocht bij meer dan 50 deelnemers. Het wetenschappelijk onderzoek van SAM leverde positieve resultaten op: een vermindering in de dagelijkse ervaren stress, verbeterde ‘copingvaardigheden’ en een toegenomen kwaliteit van leven.

Meer informatie?
Bezoek onze website stressautismmate.nl voor meer informatie of neem contact met ons op via SAM@ggzcentraal.nl

Download de app