“Was er maar meer content voor de problematiek waarmee jongeren worstelen rond de ingewikkelde schoolsituatie en sociale contacten ….…”. Dat is de insteek geweest voor het ontwikkelen van nieuwe VR-films.

Samen met de filmmakers van hun innovatiepartner Psylaris hebben behandelaren Audrey Totte (Fornhese Hilversum) en Iris Boogaard (Fornhese Lelystad) in co-creatie nieuwe VR-content gemaakt. Maar dat ging hen niet ver genoeg: “Het draait tenslotte om de jongeren zelf.”

In twee sessies hebben de VR-filmmakers rechtstreeks gesproken met de jongeren, Audrey en Iris. Tijdens de gesprekken zijn de volgende ingewikkelde sociale situaties naar voren gekomen:

  • Situaties in de klas
  • Schoolplein/scenario’s (zoals pesten, uitsluiting, eetproblemen, angst om naar school te gaan)
  • Fietsenstallingen
  • Gymzalen
  • Buitenschoolse activiteiten

De opnames

De school herkende deze problemen bij haar leerlingen en werkte graag samen aan de productie van de video’s. Daarbij hebben de leerlingen als acteurs opgetreden.

Inmiddels zijn de nieuwe video’s beschikbaar voor alle instellingen in de geestelijke gezondheidszorg die jongeren behandelen en Psylaris Exposure gebruiken.

Een waar voorbeeld van co-creatie in actie! We zijn ontzettend trots op deze innovatie.