Het komt hard aan dat zorgverleners die zich met hart en ziel inzetten voor de gezondheid van onze cliënten zo ongekend hard worden getroffen. Wij leven mee met de Parnassia Groep. Geweld tegen hulpverleners is onacceptabel, ook in de ggz. Daarom maken we op 19 juli samen met de Nederlandse ggz en andere leden dit statement in een aantal landelijke kranten. Voor iedereen die te maken heeft gehad met een vorm van geweld tegen hulpverleners.

‘Op 19 juli een indrukwekkende bijeenkomst via een live stream kunnen volgen van de Parnassia Groep. Het overlijden van de collega die de veiligheid van een andere collega probeerde te beschermen werd terecht als zeer heldhaftig benoemd. Ook heel goed dat de bestuursvoorzitter de vele steunbetuigingen vanuit de patiënten naar voren bracht. Het is voor iedereen in de ggz, patiënt en personeel, een ramp als geweld en bedreiging erbij zou gaan horen.’
Arjan Theil, raad van bestuur