Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet verplichte ggz (Wvggz) van start gegaan. Deze wet vervangt de wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) en regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGz. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGz-instelling kan plaats vinden.

Het jaar 2019 heeft in het teken gestaan van voorbereidingen op de invoering van de wet. Samen met cliëntenvertegenwoordigers, naasten en ketenpartners (zoals het Openbaar Ministerie, gemeenten en politie). Op deze pagina kun je de ontwikkelingen die van toepassing zijn op GGz Centraal teruglezen.

 • animatiefilm over de Wvggz
  Wij hebben wij een animatiefilm gemaakt waarin wij op een toegankelijke manier uitleggen wat de nieuwe wet inhoudt.
  Deze animatiefilm is voor iedereen vrij te gebruiken en is op deze pagina te bekijken.
 • een animatiefilm over de zorgmachtiging
  Deze animatiefilm is special ontwikkeld voor cliënten die te maken krijgen met de zorgmachtiging.
  Beide animatiefilmpjes kun je op deze pagina bekijken of op ons youtubekanaal onder de zoekterm ‘Wvggz’.
 • medewerkersbijeenkomsten
  Wij hebben 5 grote medewerkersbijeenkomsten in de periode maart/april 2019 georganiseerd om medewerkers op de hoogte te brengen van de wijzigingen vergelen met de huidige BOPZ.
 • ketenpartnerbijeenkomsten
  In april en november organiseerden wij – samen met jbLorenz – een bijeenkomst voor onze ketenpartners.
  het verslag van de bijeenkomst in april
  het verslag van de bijeenkomst in november
 • APP voor behandelaren
  In december hebben wij een APP voor behandelaren ge,lanceerd: de ‘wvggz wijzer’. Deze APP is beschikbaar in alle play/APP-store. Zoek in de play/APP-store op wvggz.
  Je kunt ook hier de achterliggen website openen: ‘WVGGZwijzer’.

informatie voor cliënten

Alles wat verder met de Wet verplichte ggz te maken heeft, kun je terug vinden op een website van het ministerie van VWS: www.dwangindezorg.nl.