De aanvrager kan zich registreren in het Nederlands register cognitieve analytische therapie vanaf het moment dat hij of zij de opleiding tot cognitief analytisch werkende of de opleiding de basisopleiding van de opleiding tot CAT practitioner met goed gevolg heeft afgelegd. Na het afronden van de betreffende opleiding kan de aanvrager zich laten registreren als Cognitief Analytisch Werkende (internationaal ‘CAT skills’ behandelaar), CAT-practitioner of CAT-supervisor in Nederlands Register Cognitieve Analytische Therapie.

Registratie Cognitief Analytisch Werkende

Om voor registratie als Cognitief Analytisch Werkende in aanmerking te komen, dient de aanvrager aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De Cognitief Analytisch Werkende heeft minimaal een afgeronde op de GGZ-gerichte HBO-opleiding. Bijvoorbeeld een opleiding HBO-V, social work of toegepaste psychologie
 • Er is geen (tijdelijke) beroepsbeperkende maatregel vanuit het tuchtcollege gezondheidszorg door een erkende beroepsvereniging of het medisch tuchtcollege opgelegd
 • De Cognitief Analytisch Werkende is 80% aanwezig geweest bij de opleidingsdagen in de opleiding CAT basisopleiding jaar 1 (8 opleidingsdagen)
 • Het reflectieverslag (1500-2000 woorden) in jaar 1 is goedgekeurd door erkend CAT supervisor
 • De Cognitief Analytisch Werkende heeft minimaal 40 sessies supervisie gevolgd, bij voorkeur in een groepje van 2 a 3 supervisanten van 30 minuten per supervisant
 • De Cognitief Analytisch Werkende heeft minimaal 8 CAT-gebaseerde deelbehandelingen gedaan die volledig onder supervisie zijn afgerond
 • De Cognitief Analytisch Werkende heeft persoonlijke leertherapie (Reformulation van minimaal 3 uur) gevolgd bij een erkend CAT-practitioner die geen andere rol heeft in de CAT-opleiding en binnen de organisatie/instelling waar deze zelf werkzaam is

Registratie tot CAT practitioner

Om voor registratie als CAT-practitioner in aanmerking te komen, dient de aanvrager in bezit te zijn van:

 • Een registratie in het BIG-register als gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog of
 • Er is geen (tijdelijke) beroepsbeperkende maatregel vanuit het tuchtcollege gezondheidszorg opgelegd
 • Er zijn minimaal 8 casussen CAT afgerond onder wekelijks supervisie van een erkend CAT-supervisor in minimaal 80 groepssessies van 30 minuten per deelnemer, verspreid over minimaal 2 jaar. De voorkeur heeft groepjes van 3 deelnemers; dit is 90 minuten per supervisiesessie
 • Er is 80% aanwezigheid bij de opleidingsdagen in de opleiding CAT-basisopleiding (jaar 1) en verdiepende opleiding tot CAT-practitioner (jaar 2)
 • Persoonlijke leertherapie (Reformulation van minimaal 3 uur) door een door CAT-NL of ICATA erkend CAT-practitioner die geen andere rol heeft in de CAT-opleiding en organisatie/instelling waar de aanvrager zelf werkzaam is
 • Een positief beoordeeld reflectieverslag (1500-2000 woorden) in jaar 1 door een erkend CAT-supervisor
 • Een positief beoordeeld casusverslag (2000-3000 woorden) in jaar 1 en in jaar 2 door een erkend CAT-supervisor
 • Een positief beoordeelde casuspresentatie in de opleidingsgroep (30 minuten) in jaar 1 door erkend CAT-supervisorEen positief beoordeeld theoretisch essay (2500-3000) in jaar 2 door een erkend CAT-supervisor

Registratie tot CAT-supervisor

CAT-practitioners kunnen zich kwalificeren tot CAT-supervisor. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Een registratie in het BIG-register als gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog of
 • Er is geen (tijdelijke) beroepsbeperkende maatregel vanuit het tuchtcollege gezondheidszorg opgelegd
 • De CAT-practitioner heeft minimaal 16 CAT casussen afgerond (8 onder supervisie tijdens de CAT practitioner opleiding en minstens 8 nadat iemand CAT practitioner is) onder supervisie van een erkend CAT-supervisor (erkend door CAT-NL of ICATA)
 • Er is een positief beoordeeld supervisieplan, zoals beoordeeld door een erkend CAT-supervisor
 • De CAT-practitioner heeft onder supervisie minimaal 24 CAT groepssupervisiesessies gegeven aan een groepje van 2-3 supervisanten (bestaande uit CAT practitioners of CAT-practitioners in opleiding)
 • De CAT-practitioner heeft minimaal 12 supervisiesessies gevolgd bij een door CAT-NL of ICATA erkende CAT-supervisor
 • De CAT-practitioner heeft 5 dagdelen opleiding van een internationaal erkende CAT-supervisoropleiding (zoals “Relational skills in CAT supervision” bij ACAT) met goed gevolgd doorlopen
 • De CAT-practitioner heeft een reflectie verslag geschreven waarin de ontwikkeling aan de hand van de leerdoelen in het supervisieplan als supervisor inzichtelijk is gemaakt en dat door een erkende CAT-supervisor als positief beoordeeld is

Registreren

Wanneer je voldoet aan de eisen voor registratie als cognitief analytisch werkende, CAT-practitioner of CAT-supervisor kun je op de startpagina van CAT de link naar de formulieren vinden dat je nodig hebt om je in te schrijven voor de bij jou passende CAT-functie. Ook vind je daar de formulieren voor herregistratie.

Na het uploaden van een formulier ontvang je binnen 8 weken het besluit van CAT-NL. De beoordeling van en besluit over een aanvraag geschiedt door twee CAT-supervisoren van CAT-NL. Indien deze twee CAT-supervisoren niet tot overeenstemming kunnen komen, wordt de aanvraag voorgelegd aan een internationaal erkend CAT-supervisor, die daarmee het definitieve besluit zal nemen.

Bezwaar

De aanvrager kan bezwaar aantekenen tegen het besluit. Dit dient binnen een maand na het besluit schriftelijk en gemotiveerd ingediend te worden. Na ontvangst van het bezwaar zal dit beoordeeld worden door een derde supervisor van CAT-NL in samenspraak met een internationaal erkend CAT supervisor. Deze tweede beoordeling vormt een definitief besluit, waartegen geen bezwaar kan worden aangetekend.

Doorhaling uit CAT-NL

Doorhaling uit het CAT-NL register zal plaatsvinden, als na registratie een (tijdelijke) beroepsbeperkende maatregel is opgelegd. Dit moet gemeld worden aan CAT-NL@ggzcentraal.nl, en/of de geregistreerde niet aan de herregistratie-eisen voldoet.

Uitschrijven uit het register CAT-NL

Wil je je uitschrijven uit het register CAT-NL? Dan kun je een verzoek hiertoe per e-mail sturen naar CAT-NL@ggzcentraal.nl.

Meer informatie?

Heb je vragen over de CAT-opleidingen of over de registratie en herregistratie? Of wil je een oriënterend gesprek? Stuur dan ook een e-mail naar CAT-NL@ggzcentraal.nl