De cognitief analytisch werkende, de CAT-practitioner en CAT-supervisor moeten zich binnen 5 jaar na (her-)registratie datum laten herregisteren. Hiervoor moeten zij een aanvraag doen via het formulier  (zie verderop op deze pagina). Om zich te kunnen herregistreren moet de aanvrager voldoen aan de bij de functie horende herregistratie voorwaarden.

Voorwaarden herregistratie Cognitief Analytisch Werkende

Om voor herregistratie in het register in aanmerking te komen, dient de aanvrager in de afgelopen 5 jaar:

  • Minimaal 1560 uur werkzaam te zijn geweest als Cognitief Analytisch Werkende in cliëntenzorg
  • Minimaal 25 uur supervisie van een CAT practitioner te hebben gehad
  • Een deelnamebewijs te hebben van 2 dagen bijscholing in CAT (bijvoorbeeld internationale tweedaagse CAT-NL conferentie, ICATA-conferentie, opleiding ACAT)

Voorwaarden herregistratie CAT-practitioner

Om voor herregistratie in het register in aanmerking te komen, dient de aanvrager in de afgelopen 5 jaar:

  • Actueel geregistreerd te zijn als GZ-psycholoog-generalist, klinisch psycholoog-psychotherapeut of psychiater-psychotherapeut
  • Minimaal 1560 uur werkzaam te zijn geweest als CAT-practitioner in cliëntenzorg
  • De CAT-practitioner dient deel te nemen aan een supervisie dan wel intervisiegroep van geregistreerde CAT-practitioners; bij voorkeur wekelijks en minimaal eenmaal per 3 weken
  • Een deelnamebewijs te hebben van 6 dagen bijscholing in CAT (bijvoorbeeld internationale tweedaagse CAT-NL conferentie, ICATA-conferentie, opleiding ACAT)

Voorwaarden herregistratie CAT-supervisor

Voor herregistratie tot CAT-supervisor gelden dezelfde voorwaarden tot herregistratie als CAT-practitioner. Aanvullend dient de aanvrager in de afgelopen 5 jaar:

  • Actueel geregistreerd te zijn als GZ-psycholoog-generalist, klinisch psycholoog-psychotherapeut of psychiater-psychotherapeut
  • Minimaal 50 uren supervisie te hebben geven aan een groep van 2-3 supervisanten CAW, CAT-practitioners of zij die daartoe in opleiding zijn. Hierin vind twee keer per jaar een evaluatie van supervisie met supervisanten plaats (op basis van ‘CAT Competency and Supervision Evaluation Form’)

Bijscholing te hebben gevolgd die gericht is op het geven van supervisie. Deze bestaat minimaal uit 10 uur intervisie met collega CAT supervisoren gericht op: reflectie op professionele attitude en vaardigheden in relationele supervisie conform CAT model. Aanvullend wordt geadviseerd: minimaal 8 uur scholing op het gebied van supervisie (via CAT-vereniging of NVP).

CAT registratie is een aanvulling op reeds genoten opleiding en registratie. Voor alle CAT behandelaren geldt dat zij de beroepscode en professionele standaarden van hun beroepsgroep en/of beroepsvereniging volgen. (verwijzen met link naar bijvoorbeeld NIP en NVvP).

Herregistreren

Wanneer je voldoet aan de eisen voor registratie als Cognitief Analytisch Werkende, CAT-practitioner of CAT-supervisor kun je op de startpagina van CAT de link naar de formulieren vinden die je nodig hebt voor je herregistratie. Ook kun je daar de formulieren vinden om je in te schrijven voor de bij jou passende CAT-functie.

Na het uploaden van een formulier ontvang je binnen 8 weken het besluit van CAT-NL. De beoordeling van en besluit over een aanvraag geschiedt door twee CAT-supervisoren van CAT-NL. Indien deze twee CAT-supervisoren niet tot overeenstemming kunnen komen, wordt de aanvraag voorgelegd aan een internationaal erkend CAT-supervisor, die daarmee het definitieve besluit zal nemen.

Bezwaar

De aanvrager kan bezwaar aantekenen tegen het besluit. Dit dient binnen een maand na het besluit schriftelijk en gemotiveerd ingediend te worden. Na ontvangst van het bezwaar zal dit beoordeeld worden door een derde supervisor van CAT-NL in samenspraak met een internationaal erkend CAT supervisor. Deze tweede beoordeling vormt een definitief besluit, waartegen geen bezwaar kan worden aangetekend.

Doorhaling uit CAT-NL

Doorhaling uit het CAT-NL register zal plaatsvinden, als na registratie een (tijdelijke) beroepsbeperkende maatregel is opgelegd. Dit moet gemeld worden aan CAT-NL@ggzcentraal.nl, en/of de geregistreerde niet aan de herregistratie-eisen voldoet.

Uitschrijven uit het register CAT-NL

Wil je je uitschrijven uit het register CAT-NL? Dan kun je een verzoek hiertoe per e-mail sturen naar CAT-NL@ggzcentraal.nl.

Meer informatie?

Heb je vragen over de CAT-opleidingen of over de registratie en herregistratie? Of wil je een oriënterend gesprek? Stuur dan ook een e-mail naar CAT-NL@ggzcentraal.nl