Met een groeiend aantal online behandelmodules is hulp bij het vinden van de juiste module meer dan welkom. Omdat het voor onze behandelaren lastig is om je de inhoud van 300 modules eigen te maken, denken we dat de oplossing gezocht moet worden in slimme technologie.

Welk probleem willen we oplossen?

Samen met onze leverancier Avinty kijken we of we een digitale assistent kunnen ontwikkelen die behandelaren helpt bij het inzetten van de juiste online interventie. We hebben gekeken of Artificial Intelligence (AI) in staat is om op basis van een specifiek behandeldoel van de cliënt een geschikte aanbeveling te doen om één of meer e-health modules in te zetten.

En wat blijkt? De oplossing die we voor ogen hebben gehad werkt!

  • De digitale assistent komt met geschikte aanbevelingen
  • De digitale assistent bespaart tijd
  • De digitale assistent stimuleert behandelaren om e-health modules effectief en gevarieerd in te zetten
Het AI programma vindt een match tussen woorden uit het behandeldoel in USER en de content in Karify

Hoe werkt het?

De digitale assistent maakt slim gebruik van software die is uitgerust met Artificiële Intelligentie. Deze software kan:

  • teksten analyseren
  • teksten met elkaar vergelijken
  • berekenen welke teksten de grootste overeenkomst vertonen

In ons onderzoek hebben we de digitale assistent laten berekenen hoe groot de overeenkomst is tussen een specifiek behandeldoel en de beschrijvende tekst van een Karify module. De digitale assistent beveelt  de Karify module met de grootste overeenkomst aan:

Mooie resultaten vooronderzoek

Een aantal behandelaren heeft meegewerkt om de digitale assistent te testen. Het AI programma heeft tekstanalyses uitgevoerd op behandeldoelen van hun cliënten. Zodoende hebben onze behandelaren kunnen beoordelen of de aanbevolen modules goed aansluiten bij de specifieke behandeldoelen van hun cliënten. En wat blijkt?

  • De aanbevelingen van de digitale assistent zijn over het algemeen geschikt
  • De aanbevelingen verbeteren zelfs als in tekstanalyse niet alleen het behandeldoel, maar ook de diagnose is meegenomen

De digitale assistent heeft zelfs aanbevelingen van modules gedaan die onze behandelaren nog niet eerder hebben ingezet. En dat is precies de bedoeling.

Vervolgtraject

We zijn met de leverancier in gesprek over de ontwikkel- en beheerkosten van de digitale assistent. We hebben gezien dat de Artificial Intelligence een goede match kan maken tussen behandeldoelen en interventies. Maar nu moet er nog een gebruiksvriendelijk hulpmiddel in ons elektronisch patiëntendossier komen dat op het juiste moment in het behandeltraject met de juiste aanbeveling komt.

Daarnaast kijken we of we het hulpmiddeltool nog kunnen uitbreiden met zogenaamde ‘business rules’. Dat wil zeggen dat je per cliëntgroep kunt instellen in welke fase van de behandeling je een bepaalde module kunt inplannen. Denk aan modules die de cliënt voorbereiden op de intake of het opstellen van het behandelplan. Of aan inhoudelijke modules die gekoppeld zijn aan een bepaald zorgpad.

We verwachten dat de combinatie van AI en ‘business rules’ de beste resultaten gaat opleveren.