Risperidon wordt geregeld off-label* gegeven als medicijn aan kinderen en adolescenten om verstorend gedrag, ADHD of stemmingsproblemen te verminderen. Onze GGz Centraal collega’s Wieske Overbeek en Yvette Roke hebben in samenwerking met academische ziekenhuizen en andere ggz-instellingen onderzocht wat het effect is van langdurig gebruik van risperidon.

Wat is Risperidon?

Risperidon is een medicijn dat vaak wordt voorgeschreven om gedragsproblemen – zoals agressie of irritatie – bij kinderen te behandelen. Dit gebeurt vaak voor een langere periode dan oorspronkelijk geadviseerd is.

In het onderzoek hebben Wieske en Yvette gekeken naar kinderen die Risperidon minimaal een jaar hebben gebruikt. De kinderen zijn daarbij willekeurig ingedeeld in twee groepen:

  • Risperidon blijven gebruiken of
  • afbouwen en overstappen op een placebo

Wat heeft het onderzoek opgeleverd?

Het afbouwen van het gebruik van Risperidon en overstappen op een placebo heeft volgens ouders niet geleid tot veranderingen in storend gedrag. Wel is er een aantal andere zaken gerapporteerd:

  • ouders hebben meer verbale agressie gerapporteerd
  • leraren hebben een verslechtering in het gedragsmatig functioneren gerapporteerd
  • en clinici hebben een verslechtering in het algemene functioneren gerapporteerd

Verder heeft het stoppen geleid tot een verbetering van het gewicht, de BMI, de buikomvang en de glucose-, insuline- en prolactinewaardes geleid. Helaas is 56% van de participanten in de groep die stopte met Risperidon vroegtijdig uitgevallen bij het onderzoek vanwege een terugval. De overige deelnemers uit deze groep met succes zijn gestopt met het gebruik van Risperidon.

Conclusie

Risperidon kan een bruikbaar medicijn zijn om gedragsproblemen te beheersen. Het onderzoek toont echter wel aan dat afbouwen van het medicijn belangrijke gezondheidsvoordelen kan hebben. Het is belangrijk dat afbouwpogingen bij individuele kinderen gedaan moeten worden om de gezondheid op de langere termijn te kunnen verbeteren. Daarvoor is het belangrijk om verder onderzoek te doen naar welke kinderen precies kunnen stoppen en hoe de overgang het best kan worden ingericht.

Meer weten?

Wil je meer weten over het artikel? Je vindt het artikel hier.

Wil je meer weten over wetenschappelijk onderzoek bij GGz Centraal in het algemeen?

Vragen?

Stuur dan een e-mail naar WetenschappelijkOnderzoek@ggzcentraal.nl.

_______________

* Een medicijn dat ‘off-label’ voorgeschreven wordt is een medicijn dat niet geregistreerd staat voor gebruik bij deze klachten