In hoeverre is een test in staat om bruikbare resultaten te krijgen bij cliënten uit verschillende culturen? Binnen GGz Centraal vinden wij het belangrijk om dit te onderzoeken, zodat we weten welke instrumenten we bij welke cliënten kunnen gebruiken om een goed inzicht te krijgen in de problematiek. Vragenlijsten of testen zijn niet altijd te gebruiken bij alle doelgroepen uit verschillende culturen. Eén van de maten die mogelijk wel bruikbaar zijn is de ‘culturele validiteit’: Douwe van der Heide heeft hier onderzoek naar gedaan.

Wat heeft Douwe onderzocht?

Douwe heeft onderzocht wat de culturele validiteit is van een zogenaamde “symptoom-validiteitstest” bij 56 patiënten van een kliniek voor asielzoekers en vluchtelingen. Met een dergelijke test probeer je te bepalen of een patiënt de test betrouwbaar heeft ingevuld. Als een patiënt geneigd is om klachten te overdrijven of de test niet goed begrijpt, valt de betrouwbaarheid doorgaans tegen.

Douwe heeft de Emotion Recognition Test (ERT) – een Nederlandse symptoom-validiteitstest – verder onderzocht. De cliënten in de kliniek voor asielzoekers en vluchtelingen zijn niet alleen afkomstig uit diverse culturen, maar lijden ook aan ernstige klachten en gebruiken zware medicatie. Allemaal redenen om aan de bruikbaarheid van de resultaten te twijfelen.

Hoe is dat onderzocht?

Om uit te vinden of de Emotion Recognition Test betrouwbaar is heeft Douwe deze vergeleken met een test waarvan de culturele validiteit al voldoende is bewezen: de Test of Memory Malingering (TOMM). De ERT en TOMM zijn ook vergeleken met een standaardtest waarmee onderzocht kan worden of iemand geschikt is voor een snel leertraject in de Nederlandse taal, of dat er een langzamer traject nodig is.

Wat is er uit het onderzoek gekomen?

De uitkomsten van de ERT en de TOMM hebben laten zien dat de manier waarop de meeste patiënten de testen hebben ingevuld bij een doorsnee cognitieve test geen bruikbare resultaten zou opleveren. Opmerkelijk genoeg is gebleken dat de testen die zijn gebruikt om die bruikbaarheid te meten (de ERT en de TOMM) juist wel goed bruikbaar zijn! De resultaten van de ERT komen grotendeels overeen met die van de TOMM, terwijl er wel een groot verschil is met de uitkomsten van de standaardtest. Precies wat je in een dergelijk geval zou verwachten.

Zekerheid

Als testen waarmee je een diagnose probeert te stellen geen bruikbare resultaten opleveren, krijg je geen zekerheid over de diagnose. Het is niet ethisch om zware medicatie met bijwerkingen voor te schrijven aan patiënten bij wie je niet goed een diagnose kunt stellen. Bij patiënten bij wie de diagnose niet goed te stellen was, is de medicatie dan ook afgebouwd. In de loop van dit onderzoek heeft dat geleid tot een afname van 79% in de jaarlijkse kosten voor medicatie in de kliniek. Zonder dat dit gevolgen heeft gehad voor de klachten en symptomen van de betrokken patiënten.

In dezelfde periode zijn de separeers in deze kliniek afgeschaft, en is de gemiddelde opnameduur verminderd met ongeveer de helft. Een mooi resultaat waar we verder mee kunnen.

Wil je meer weten over wetenschappelijk onderzoek bij GGz Centraal?