In samenspraak met jongeren en zorgprofessionals hebben GGz Centraal en 8D Games een prototype ontwikkeld voor de ‘Lifestyle Challenge’. Een interactief spel dat jongeren met psychiatrische problematiek ondersteunt bij het aanleren en behouden van een gezonde leefstijl.

“De resultaten uit het co-creatieproces zijn veelbelovend”, aldus Bianca Braakhuis, onze programmamanager Leefstijl: “Met leefstijlverandering moet je samen aan de slag. Je kunt het als zorgprofessional niet van bovenaf opleggen. In die zin is het samen ontwerpen van dit spel een belangrijke stap in de goede richting. Het zet jongeren en professionals op een leuke manier aan het denken over wat zij zelf nodig hebben om leefstijlverandering te laten slagen.”

Gelijkwaardig gesprek

Een belangrijke mijlpaal binnen het innovatietraject was de co-creatiesessie met jongeren tussen de 14 en 18 jaar, allen met een psychische kwetsbaarheid. Bas Altenburg, begeleider van de sessie en spelontwikkelaar bij 8D Games: ‘Het was leuk om te merken hoeveel energie er loskwam toen we in gesprek gingen over het spel, zowel bij de jongeren als bij ons team. Wij zijn bij zo’n sessie op zoek naar ongefilterde gezichtspunten van de doelgroep, want anders kunnen we geen spel maken dat hen aanspreekt. Dat is een gelijkwaardige en veilige insteek voor een gesprek, hoe serieus of gevoelig het onderwerp ook is.’ Bianca voegt daaraan toe: ‘De jongeren in onze doelgroep hebben vaak te maken met stigma’s. Mensen doen bijvoorbeeld ook allerlei aannames over wat zij wel of niet zouden kunnen. De ontwerpers van 8D Games hebben de deelnemers benaderd zoals iedere andere groep tieners. Zij hebben de aandacht juist gericht op hun talenten, waardoor hun kwetsbaarheid helemaal geen thema is geweest. De jongeren hebben een onmisbare bijdrage geleverd aan het prototype voor het spel. Maarbovenal hebben ze ook veel plezier gehad.’

Doelen stellen, voortgang meten en successen vieren

Het voorgestelde spelconcept biedt jongeren én professionals de mogelijkheid om samen persoonlijke doelen op te stellen en deze samen te volgen. Maar het is ook nog in ontwikkeling.

Naast de standaard opties moeten er in het spel nog vooraf opgestelde uitdagingen komen waarmee jongeren extra punten kunnen verdienen. Bas: “We denken dan aan dagopdrachten en weekopdrachten. De dagopdrachten zijn heel laagdrempelig, zoals een korte wandeling. Een weekopdracht is iets uitdagender. Bijvoorbeeld: doe een proefles van een sport die je leuk lijkt. Zo’n opdracht is gemakkelijker als je al andere successen hebt behaald via het spel. Net zoals het gemakkelijker is om iets van je dag te maken als je direct na het opstaan al één simpele taak uitvoert, zoals je bed opmaken.”

Ook hebben jongeren aangegeven dat ze graag het uitvoeren van uitdagingen zouden willen delen met groepsgenoten, bijvoorbeeld met behulp van een foto. Ook deze functionaliteit is nu opgenomen in het prototype. Bas: “Dat sociale aspect kan heel motiverend werken, maar het brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Bijvoorbeeld: hoe bouwen we het spel op zo’n manier dat de sfeer onderling veilig blijft, zonder de zorgprofessionals extra te belasten?”

Krachtige steun in de rug voor leefstijlverandering

Ook de co-creatiesessie met zorgprofessionals van GGz Centraal heeft het belang van de doorontwikkeling van het prototype onderstreept. Bianca: “Onze professionals zien in dit spelconcept een krachtig hulpmiddel om een gat op het gebied van voorlichting rondom leefstijl te dichten. Er is van alles bekend over de positieve effecten van voldoende slapen, gezond eten en regelmatig bewegen, maar hoe je jongeren stimuleert om dit ook echt in de praktijk te brengen, daar zijn weinig hulpmiddelen voor. De ‘Lifestyle Challenge’ kan jongeren een flinke steun in de rug geven om ook naast de behandeling bezig te blijven met een gezonde leefstijl. We zijn dan ook zeer gemotiveerd om vervolgfinanciering te vinden voor de technische realisatie van het spel.’

De Lifestyle Challenge wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Christine Bader Stichting Irene KinderZiekenhuis.

Wilt u meer weten over dit spel?

  • bij GGz Centraal kunt u contact opnemen met het leefstijlteam van GGz Centraal, leefstijl@ggzcentraal.nl.
  • bij 8D Games kunt u contact opnemen met Nicole van den Berg, communicatieadviseur, e-mail: nicole@8d-games.nl

Handige websites