Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz (Wvggz) in werking. Deze wet vervangt de huidige wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) en regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGz. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGz-instelling kan plaats vinden.

Het jaar 2019 staat tot nu toe in het teken van voorbereidingen op de invoering van de wet. Dat doen wij samen met cliëntenvertegenwoordigers, naasten en ketenpartners (zoals het Openbaar Ministerie, gemeenten en politie). Op deze pagina houden wij jou op de hoogte van alle ontwikkelingen die van toepassing zijn op GGz Centraal.

Wat heeft GGz Centraal reeds gedaan?

 • Wij hebben wij een animatiefilm gemaakt waarin wij op een toegankelijke manier uitleggen wat de nieuwe wet inhoudt.
  Deze animatiefilm is voor iedereen vrij te gebruiken en is op deze pagina te bekijken.
  Je kunt hem rechts op deze pagina bekijken. Ook is hij te vinden op ons youtubekanaal onder de zoekterm ‘Wvggz’.
 • Wij hebben 5 grote medewerkersbijeenkomsten in de periode maart/april 2019 georganiseerd om medewerkers op de hoogte te brengen van de wijzigingen vergelen met de huidige BOPZ.
 • In april en november organiseerden wij – samen met jbLorenz – een bijeenkomst voor onze ketenpartners.
  het verslag van de bijeenkomst in april
  het verslag van de bijeenkomst in november
 • Eind november hebben wij een website gelanceerd die de basis vormt van een APP voor behandelaren. Deze APP is voor het einde van het jaar beschikbaar in de playstores, zodat behandelaren hem kunnen downloaden. Zie ‘WVGGZwijzer’.

Achtergrondmateriaal m.b.t. de Wvggz
Alles wat met de Wet verplichte ggz te maken heeft, kun je terug vinden op een website van het ministerie van VWS: www.dwangindezorg.nl.
Wij bouwen op dit moment nog aan deze pagina over de Wvggz. Dat betekent dat er heel binnekort nieuwe hoofdstukken worden toegevoegd. Denk aan:

 • patiënteninformatie
 • klachtrecht binnen de Wvggz
 •  etc.