Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz (Wvggz) in werking. Deze wet vervangt de huidige wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) en regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGz. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGz-instelling kan plaats vinden.

In 2019 treft GGz Centraal samen met cliëntenvertegenwoordigers, naasten en ketenpartners (zoals het Openbaar Ministerie, gemeenten en politie) de voorbereidingen voor de invoering van de wet.

GGz Centraal heeft een animatiefilm gemaakt waarin op een toegankelijke manier wordt uitgelegd wat de nieuwe wet inhoudt.
Deze animatiefilm is voor iedereen vrij te gebruiken en is op deze pagina te bekijken én op youtube te vinden onder de zoekterm ‘Wvggz’.

Wat heeft GGz Centraal reeds gedaan?

  • we hebben 5 grote medewerkersbijeenkomsten in de periode maart/april 2019 georganiseerd om medewerkers op de hoogte te brengen van de wijzigingen vergelen met de huidige BOPZ
  • op 11 april organiseerden wij – samen met jbLorenz – het symposium ‘Wvggz: Doe het zelf, doe het samen‘. Het doel van de bijeenkomst was de ketensamenwerking op grond van de Wvggz inzichtelijk maken, versterken en verder op gang brengen. Voor meer informatie: lees hier het verslag van deze bijeenkomst
  • op donderdag 18 april organiseert GGz Centraal een bijeenkomst voor communicatie-adviseurs van ggz-instellingen om af te stemmen wat we in gezamenlijkheid kunnen ontwikkelen

Achtergrondmateriaal m.b.t. de Wvggz
Omdat wij het belangrijk vinden om inzichtelijk te maken waar wij mee bezig zijn, plaatsen wij regelmatig achtergrondartikelen of presentaties op deze pagina.