Folders

U bent hier :Home/over ons/publicaties/Folders

Overige folders

Fornhese | informatiegids

7 februari 2018url

Deze informatiegids is bedoel voor ouders van kinderen en jongeren die bij Fornhese in behandeling komen. Hoe werken we, waar kunt u terecht en wat kunt u van ons verwachten? > bekijk de gids

Heden, eigen kracht en structuur

15 februari 2018docx - 22kb

Patiënten die langdurig in hun gedrag, emotie en communicatie met anderen problemen ervaren, en daarmee aan de slag willen gaan, kunnen worden aangemeld voor dit behandelprogramma. > bekijk de folder

Hofplein

8 februari 2018pdf - 335kb

Op de afdeling Hofplein verblijven 35 volwassenen die langdurende, intensieve psychiatrische behandeling nodig hebben. In de folder beschrijven we de algemene gang van zaken op de afdeling > bekijk de folder

Hype - Helping Young People Early

25 maart 2019pdf - 76kb

Heb jij regelmatig last van heftige en sterk wisselende emoties? Of heb je problemen in vriendschappen en relaties omdat je vaak in conflict komt met mensen? Of kun je heel moeilijk voor jezelf opkomen? Dan zou er bij jou sprake kunnen zijn van kenmerken van een borderline persoonlijkheidsstoornis. Bij GGz Centraal hebben we hiervoor een speciaal programma voor jongeren tussen 12 en 25 jaar, ‘HYPE’. HYPE staat voor ‘Helping Young People Early’.

Intensieve deeltijdbehandeling voor jongeren van 12-18 jaar

11 oktober 2018pdf - 357kb

Deeltijdbehandeling voor jongeren met psychiatrische problemen die iets willen veranderen in hun leven. Je wilt bijvoorbeeld meer of ander contact met je leeftijdsgenoten, je wilt je prettiger voelen op school en/of thuis of je wilt beter leren omgaan met boosheid, angst of verdriet. > bekijk de folder

Intensive home treatment Flevoland

15 februari 2018docx - 33kb

Het IHT-team biedt intensieve zorg aan huis voor een korte periode om te voorkomen dat u in psychiatrische crisis raakt of ervoor te zorgen de crisis zo kort mogelijk duurt. > bekijk de folder

intensive hometreatment locatie Westeinde

15 maart 2019docx - 31kb

Mensen in psychiatrische crisis kunnen in aanmerking komen voor Intensive HomeTreatment. Bij deze vorm van zorg nemen we als uitgangspunt uw functioneren in de thuissituatie, binnen uw eigen gezins- of leefomgeving. > bekijk de folder  

Interpersoonlijke psychotherapiegroep

16 februari 2018docx - 21kb

De groep ‘interpersoonlijke psychotherapie’ is bedoeld voor patiënten van GGz Centraal de Meregaard, die lijden aan een depressie. Het is bedoeld voor patiënten die in staat zijn om wekelijks naar de groepszitting te komen om over hun gevoelens te praten. > bekijk de folder

Jongvolwassenen groep

15 februari 2018docx - 22kb

In de groep staat met name het bevorderen van de autonomie (je zelfstandigheid) en identiteitsontwikkeling (weten wie je bent en wat je wilt) centraal. > bekijk de folder

Juliana-Oord | informatiefolder

7 februari 2018pdf - 174kb

Juliana-Oord is een expertise centrum voor neuro psychiatrie en psychiatrie & verslaving binnen GGz Centraal. In deze brochure gaan wij kort in op wat Juliana-Oord voor u kan betekenen. > bekijk de folder

Algemene folders

Voor cliënten en hun naasten
> bekijk folder | url

Voor kinderen en jeugd | Fornhese folder
> bekijk folder | url