Voor een goede gang van zaken ‘in huis’ heeft GGz Centraal huisregels opgesteld.

Er kan van de huisregels worden afgeweken, dat wordt dan vastgelegd in het individuele behandelplan. Afspraken in een behandelplan hebben voorrang op de huisregels.

Huisregels zijn verplicht voor instellingen met een Bopz-aanmerking (wet Bopz art. 37) en zijn onderdeel van de algemene leveringsvoorwaarden in de ggz. GGz Centraal heeft algemene huisregels opgesteld om het verblijf c.q. de aanwezigheid in de instelling zo prettig mogelijk te maken.

De huisregels zijn afgeleid van de Modelhuisregels van GGZ Nederland.