Voor een goede gang van zaken ‘in huis’ hebben wij huisregels opgesteld.

Wij kúnnen van de huisregels afwijken. Dat leggen we dan vast in het individuele behandelplan. Afspraken in een behandelplan hebben voorrang op de huisregels.

Huisregels zijn verplicht voor instellingen met een Wvggz-aanmerking en zijn onderdeel van de algemene leveringsvoorwaarden in de ggz. Wij hebben de algemene huisregels opgesteld om het verblijf of de aanwezigheid in de instelling zo prettig mogelijk te maken.