GGz Centraal helpt mensen met psychische problemen opdat zij de regie over hun eigen leven kunnen houden.

GGz Centraal biedt daartoe diagnostiek, behandeling, begeleiding, preventie en voorlichting aan mensen met psychische, psychiatrische en/of psychosociale problematiek. GGz Centraal heeft een Wvggz-aanmerking en is in staat zorg te geven aan mensen die gedwongen zijn opgenomen. Het streven van GGz Centraal is de zorg zo dicht mogelijk bij onze cliënten aan te bieden.

Naast direct cliëntgericht aanbod verzorgt GGz Centraal ook consultatie aan samenwerkingspartners en verwijzers.
Meer informatie over onze zorgprogramma’s.

Om te voorkomen dat mensen met psychische problemen tussen wal en schip vallen werken wij intensief samen met huisartsen, sociale wijkteams, jeugdzorginstellingen, algemene ziekenhuizen, ambulante zorgaanbieders, forensische psychiatrie, verslavingszorg en RIBW-instellingen.
Bekijk het overzicht van organisaties waarmee wij samenwerken.