Op Eikenstaete worden ouderen behandeld met psychiatrische of ernstige psychosociale aandoeningen. Soms is er ook sprake van andere problemen, bijvoorbeeld op fysiek of sociaal gebied.

gerontopsychiatrie
Binnen het gerontopsychiatrie behandelen we ouderen met een psychiatrische diagnose. De behandeling is gericht op vermindering van symptomen, het verbeteren of – als dat mogelijk is – herstel van het functioneren en het voorkomen van terugval. Is er sprake van een blijvende beperkingen, dan is de behandeling gericht op hulp bij acceptatie en het hanteren van die beperkingen. Er zijn verschillende vormen van behandeling en begeleiding mogelijk afhankelijk van de vraag en mogelijkheden van de patiënt en de gestelde doelen.

palliatieve unit
In Eikenstate is ook een palliatieve unit gehuisvest. Hier kunnen mensen met een psychiatrische aandoening terecht die ten gevolge van een ongeneeslijke ziekte in laatste fase van hun leven zijn beland. Lees meer over de palliatieve zorg.

dansproject
Bekijk hier de film van het prachtige dansproject in samenwerking met ‘Scholen in de kunst’.

meer op deze locatie

Eikenstaete bevindt zich op  Zon & Schild. Wilt u weten welke andere gebouwen en afdelingen hier te vinden zijn, ga naar de pagina van Zon & Schild.

contactgegevens

Utrechtseweg 266
3818 EW Amersfoort
Postbus 3051
3800 DB Amersfoort
Telefoon 033 4609609
Fax 033 4609513