Heb je een psychose doorgemaakt, ervaar je psychotische klachten of heb je last van bijzondere ervaringen die je niet kunt verklaren? Dan kunnen wij jou hier bij helpen.

Wij hebben twee behandelteams. Ons VIP-team (Vroege Interventie Psychose) richt zich op behandeling bij een eerste psychose.
Ons EDI-team (Early Detection and Intervention) biedt hulp bij bijzondere ervaringen waarbij geen sprake is van een psychose. Dat noemen wij ‘vroegdetectie’ of ‘vroegsignalering’.

Een eerste psychose ontstaat meestal tussen 18 en 35 jaar. Een psychose kan zich voordoen in de vorm van enorm wantrouwig zijn. Ook kun je geluiden, gedachten of stemmen horen of bijvoorbeeld kleuren, schaduwen of personen zien die anderen niet horen of zien. Het kan ook zijn dat je je moe en leeg voelt, je minder goed voor jezelf zorgt, je langzamer of juist sneller of chaotisch gaat denken. Of dat het niet meer lukt bepaalde (dagelijkse) doelen te behalen.

Wat kan ons VIP-team voor je betekenen?
Ons team Vroege Interventie Psychose (VIP) in Amersfoort is een diagnostiek- en behandelteam binnen GGz Centraal dat gespecialiseerd is in vroege herkenning en behandeling van mensen met een eerste psychose. Wij kunnen je meestal helpen de klachten te verminderen of te verhelpen en je inzicht erin te vergroten. Met goede hulp kun je meer grip krijgen op de klachten en kun je je leven weer opnieuw inrichten.

Wat kan ons EDI-team voor je betekenen?
Ons team EDI is gespecialiseerd in bijzondere ervaringen, zoals het hebben van een gevoel van dreiging, een gevoel dat de wereld niet echt is of het gevoel dat iets al een keer eerder gebeurd is. Hoor je een geluid of zie je bepaalde vormen of kleuren? Dit soort ervaringen komen vaker voor dan je denkt! Wil je alvast meer weten over bijzondere ervaringen? Kijk dan op op deze website.

Familie en naasten
Wij vinden het heel belangrijk voor jouw herstelproces dat je je familie en/of andere naasten betrekt bij de behandeling. Dat kan zijn door iemand mee te nemen naar gesprekken zodat deze persoon mee kan luisteren en/of meedenken.

Ons VIP-/ EDI-team

Meer informatie

Heb je hulp nodig van ons VIP-team of ons EDI-team? Dan kan een huisarts of een behandelaar van een andere instelling je aanmelden. Informatie voor verwijzers is ook op deze pagina te vinden.

Als je bij ons bent aangemeld nodigen wij je uit voor een eerste gesprek (de intake). Er is meestal een korte wachttijd. In het eerste gesprek kijken we samen met jou en je naaste(n) wat er aan de hand is. Na de intake vindt een adviesgesprek plaats, waarin we een eerste opzet van jouw behandelplan bespreken. In het behandelplan staat onder andere welke behandelaren of begeleiders uit het team betrokken zijn bij jouw behandeling. Er staat ook in wat jouw doelen zijn waar je aan wilt werken en hoe we jouw doelen samen willen bereiken.

Diagnostisch onderzoek
Na het adviesgesprek volgt uitgebreider diagnostisch onderzoek. Daarin kijken wij nog preciezer wat er aan de hand is en wat we eventueel kunnen uitsluiten. Zo’n diagnostisch onderzoek kan bestaan uit vragenlijsten en/of interviews, een huisbezoek, het beschrijven van je levensverhaal, etc.

Evaluatiemomenten
Ongeveer drie maanden na de intake plannen wij een eerste evaluatiemoment. Dat noemen we dan een diagnostiekbespreking. Samen kijken we dan terug op de eerste drie maanden. Als blijkt dat er nog nadere onderzoeken nodig zijn, dan maken we hiervoor samen met jou een vervolgplan. Wij evalueren de behandeling één keer per jaar in een gezamenlijk gesprek met alle betrokkenen.

Terwijl de diagnostiekfase loopt, kun je vaak al starten met een vorm van behandeling waarin je al kunt werken aan je doelen. Je kunt denken aan gesprekken met de sociaal psychiatrisch verpleegkundige, psychologische behandeling, medicatie, hulp bij terugkeer naar opleiding of werk en deelname aan de psycho-educatiegroep. Daarin geven wij bijvoorbeeld uitleg over psychose. In samenwerking met jou en je naasten stellen wij een signaleringsplan op. Dan weet iedereen wat er moet gebeuren als het even slechter met je gaat.

De duur van een behandeling bij ons VIP-team kan 1 tot maximaal 4 jaar duren. Het kan ook korter zijn dan 1 jaar.
Voor begeleiding van ons EDI-team bij bijzondere ervaringen geldt dat de behandelduur korter is. Inhoudelijk kan dit variëren van enkele adviesgesprekken tot aan een (preventieve) cognitieve gedragstherapie van 6 tot 12 sessies.

Onze behandelaars

Wij hebben verschillende specialismen in huis, zoals sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, een psychiater een verpleegkundig specialist, (GZ-)psychologen en een IPS-trajectbegeleider. Er zijn ook een arts/psychiater in opleiding en een GZ-psycholoog in opleiding aanwezig.

Heeft u patiënten in uw praktijk van wie u het vermoeden heeft dat er sprake is van een psychotische ontwikkeling of een eerste psychose? Dan kunt u hen verwijzen via ZorgDomein. U kunt ook een beveiligde e-mail versturen naar aanmeldenamersfoort@ggzcentraal.nl

Heeft u vragen en wilt u een aanmelding graag eerst overleggen?
Dat kan telefonisch via het nummer van de centrale receptie aan de Westsingel (u kunt dan vragen naar de aanmeldfunctionaris van VIP). U wordt doorverbonden of op een later tijdstip teruggebeld. U kunt ook een e-mail sturen naar vipamersfoort@ggzcentraal.nl. Ook voor algemene vragen over de werkwijze van ons team of voor een consultatievraag kunt u gebruik maken van deze contactmogelijkheden.

contactgegevens

Westsingel 41
3811 BB Amersfoort
Westsingel 41
3811 BB Amersfoort
Telefoon 033 4603500 (centrale receptie)

folders