Marina de Wolf | angst- en dwangstoornissen

U bent hier :Home/Veldwijk/Marina de Wolf | angst- en dwangstoornissen

Marina de Wolf biedt gespecialiseerde behandeling aan patiënten met angst- en dwangstoornissen die onvoldoende baat hebben gehad bij eerdere behandelingen.

Beheerst angst uw leven en lopen daardoor uw gewone werk, zorg- en sociale taken niet meer naar wens? Of moet u herhaaldelijk dwanghandelingen uitvoeren? Dan is er mogelijk sprake van een angst- of dwangstoornis. Voor behandeling van een ernstige angst- of dwangstoornis kunnen volwassenen (vanaf 18) terecht bij Marina de Wolf. Marina de Wolf is onderdeel van het centrum voor psychotherapie en bevindt zich in gebouw Zonneweide op landgoed Veldwijk .

Volwassenen (vanaf 18) met een ernstige angst- of dwangstoornis. Bijvoorbeeld een paniekstoornis (met agorafobie), sociale angststoornis, gegeneraliseerde angststoornis, specifieke fobie, dwangstoornis, verzameldwang, huidpulk stoornis, haartrek stoornis, stoornis in de lichaamsbeleving, ziektevrees, e.d.

Op de site van het Nederlands Kennis Centrum Angst en Depressie kunt u goede informatie vinden over de kenmerken van deze stoornissen.

Nadat bij u de diagnose angst- of dwangstoornis is gesteld, krijgt u een verwijzing naar ons behandelprogramma angst- en dwangstoornissen. Omdat deze stoornissen invloed hebben op het leven van u én uw naasten, betrekken wij uw naasten zoveel mogelijk bij de behandeling. Dit gebeurt altijd in overleg met u.
Binnen Marina de Wolf krijgt u één of twee vaste behandelaren toegewezen, een regiebehandelaar (een psychiater, psychotherapeut of klinisch psycholoog) en een uitvoerend behandelaar. Uw regiebehandelaar stelt met u en eventueel uw naasten uw behandelplan op. Dit nemen wij in het dossier op.

Wij streven ernaar u en uw naasten zo goed mogelijk te informeren over uw psychische ziekte en over de behandelmogelijkheden. Zo geven we u o.a. informatie over welke behandelingen goed onderzocht en effectief zijn. U kunt vervolgens samen met uw behandelaar een goede keuze maken voor welke behandeling bij u past. Doel van de behandeling is de vermindering van uw klachten. Maar daarnaast besteden wij ook aandacht aan persoonlijk en maatschappelijk herstel en kijken wij samen met u hoe u een zo zinvol en bevredigend mogelijk bestaan kunt opbouwen.

Marina de Wolf heeft een uitgebreid behandelaanbod, zowel individueel als in een groep. Samen met u – en zo mogelijk ook met uw naasten – gaan we op zoek naar wat voor u de beste behandeling is. Daarbij kan gekozen worden uit verschillende behandelmodules.
Om de acht weken toetsen wij met u of de behandeling het gewenste effect heeft. Tijdens deze evaluaties beslissen wij samen met u of de behandeling afgerond, voorgezet of bijgesteld moet worden.

Binnen Marina de Wolf worden poliklinische behandeling, deeltijd- en klinische behandeling geboden.
Bij poliklinische behandeling spreekt u uw behandelaar meestal één keer per week, of wordt u met medicijnen behandeld waarvoor u enkele gesprekken met een psychiater hebt. Dit kan eventueel in combinatie  met een groepstherapie die eens per week plaatsvindt. Voor veel voorkomende klachten bieden we naast individuele therapie standaard groepsbehandeling aan.

Als uw klachten na poliklinische behandeling voldoende zijn afgenomen en uw functioneren voldoende is hersteld, verwijzen wij u terug naar de huisarts. Wanneer de angst- of dwangklachten zijn afgenomen of zelfs verdwenen zijn maar uw functioneren wordt nog belemmerd door andere klachten of problemen, kan uw behandelaar u verwijzen naar een ander behandelprogramma.

Nemen uw klachten niet of onvoldoende af door poliklinische behandeling – of heeft u al een dergelijke poliklinische behandeling achter de rug – dan kunt u  een vierdaagse deeltijdbehandeling of een klinische behandeling volgen. Beiden hebben na een voorbereidende fase een duur van drie maanden. Daarna gaat een nazorgfase in. Dit behandelaanbod is veel intensiever dan de poliklinische behandeling. U krijgt hier veel begeleiding bij uw oefenprogramma.
Naast cognitieve gedragstherapie en medicamenteuze behandeling  worden bij deeltijd- en klinische behandeling andere therapieen aangeboden als vaktherapieën,  gezins- of relatietherapie.

We werken aan uw doelen door middel van verschillende behandelmodules. Sommige modules zijn standaard, er zijn ook keuzemodules. De behandeling bestaat in het algemeen uit cognitieve gedragstherapie en/of medicatie of een combinatie hiervan.

  • cognitieve behandeling
    Bij cognitieve gedragstherapie gaat het om een klachtgerichte behandeling. De nadruk ligt op de samenhang van gedachten, gevoelens en gedrag die met de angstklachten te maken hebben.  U leert de (beangstigende) gedachten waar te nemen, te analyseren en te veranderen. We maken samen met u een oefenprogramma. Door middel van dit oefenprogramma gaat u zichzelf stapsgewijs blootstellen aan de situaties die angst oproepen. Dit noemen we ‘exposure’. Door deze exposure neemt de angst na verloop van tijd af. Sommige mensen hebben naast angstklachten last van problemen als: afhankelijkheid, perfectionisme, relatieproblemen, onverwerkte trauma’s of gestagneerde rouw. Als het nodig is besteden wij hier in de behandeling aandacht aan.
  • medicamenteuze behandeling
    Bij medicamenteuze behandeling gaat het meestal om bepaalde antidepressiva, die een specifieke werking tegen angst- en dwangklachten hebben.

Behalve aan het verminderen van klachten, besteden we met u aandacht aan het herstel van uw sociale en beroepsmatige functioneren.

Tijdens uw behandeling kunt u gebruik maken van ons online cliëntportaal Karify. Hierin kunt u:

  • veilig met uw behandelaar communiceren
  • een bibliotheek met relevante informatie raadplegen
  • huiswerkopdrachten in het kader van uw behandeling maken
  • op ieder gewenst moment uw online dossier bekijken

Wij willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare zorg voor mensen met angst- en dwangstoornissen, nu en in de toekomst. Daarom voeren wij binnen Marina de Wolf wetenschappelijk onderzoek uit. U zult daarom altijd gevraagd worden of gegevens over (de ernst van) uw klachten en (de aard van) uw behandeling mogen worden opgeslagen voor wetenschappelijk onderzoek. Het staat u geheel vrij dit te weigeren. Als u wel wilt deelnemen aan onderzoek, zorgen we er uiteraard voor dat uw gegevens anoniem opgeslagen worden en niet meer tot u herleidbaar zijn.

meer op deze locatie

Het gebouw Zonneweide bevindt zich op landgoed Veldwijk. Wilt u weten welke andere gebouwen en afdelingen zich op dit landgoed bevinden, ga naar de overzichtspagina van Veldwijk.

contactgegevens

Landgoed Veldwijk
3853 LC Ermelo
Postbus 1000
3850 BA Emelo
Telefoon 0341 566555
Fax 0341 566329
Plattegrond  |  pdf - 483kb

aandoeningen

folders