De Bolder is een activiteitencentrum en inloophuis op landgoed Veldwijk. In dit gebouw bevindt zich ook bureau arbeidsrehabilitatie dat cliënten naar passend werk begeleid.

Voor veel bezoekers is de Bolder de eerste stap buiten hun eigen wooneenheid om andere mensen te ontmoeten of iets leuks te doen. De Bolder streeft naar een ongedwongen, sociale sfeer waarbij iedereen zich welkom voelt. De koffie en thee staan altijd klaar. Ook begeleiders, vrijwilligers (maatjes) en familieleden zijn van harte  welkom!

De Bolder heeft een soepel weekrooster met activiteiten. Als de situatie daarom vraagt, wordt van dit rooster afgeweken. In het weekrooster is ruimte voor nieuws en zingeving, bezigheden als handvaardigheid, muziek en spel, koken, tuin/bloemschikken en uiterlijke verzorging. Twee maal per jaar organiseren we een rommelmarkt waarvan de opbrengst al dan niet in overleg met de vaste bezoekers een goede bestemming krijgt.  Elke twee à drie maanden verschijnt de Bolderkrant waarin we nieuwswaardigheden over onze activiteiten publiceren.

U kunt zelf aangeven wat u graag wil doen, maar er worden ook telkens nieuwe  activiteiten bedacht en georganiseerd. U kunt bezig zijn in een groepje maar ook alleen. Er moet niks, dus niks doen kan ook!

bureau arbeidsrehabilitatie

Bent u in behandeling bij GGz Centraal? Bureau arbeidsrehabilitatie – de brug naar werk –  kan u helpen  bij het zoeken naar passend werk en geeft u advies op het gebied van uitkeringen. Samen met u  kijken we naar uw ervaringen, capaciteiten en mogelijkheden en hoe u die kunt inzetten. We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij uw wensen en mogelijkheden.

Bureau arbeidrehabilitatie begeleidt mensen die

  • bij GGz-Centraal in behandeling zijn,
  • door psychische of sociale belemmeringen buiten het arbeidsproces staan,
  • hulp nodig hebben bij het zoeken en behouden van (passend) werk.
  • informatie en advies over instanties en regelingen op het gebied van arbeid en uitkeringen
  • begeleiding naar passend werk en/of in het behouden van werk
  • ondersteuning in/naar een opleiding
  • trainingen zoals ‘Stappen naar Werk’ , ‘Motivatie werkt’ en ‘Zelfvertrouwen in je werk’
  • trajectbegeleiding bij werkervaringsplekken en leerwerkplekken

Na aanmelding nodigen wij u uit voor een intakegesprek. In dit gesprek bespreken we uw hulpvraag. Vervolgens kijken we samen met u wat u wilt bereiken en stellen we haalbare doelen. We bepalen dan ook de intensiteit van de gesprekken en de duur van het traject.

Bent u ingeschreven als cliënt bij GGz Centraal, dan kunt u zich laten aanmelden door uw behandelaar. Eventuele reiskosten komen voor uw eigen rekening.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bureau arbeidsrehabilitatie:

openingstijden De Bolder

  • ma t/m do van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.15 tot 16.30 uur
  • vrij van 08.30 tot 11.30 uur en van 13.15 tot 15.30 uur

meer op deze locatie

De Bolder bevindt zich op landgoed Veldwijk. Wilt u weten welke andere gebouwen en afdelingen zich op dit landgoed bevinden, ga naar de overzichtspagina van Veldwijk.

contactgegevens

Landgoed Veldwijk
3853 LC Ermelo
Postbus 1000
3850 BA Ermelo
Telefoon 0341 566 443

folders

De Bolder  |  pdf - 624kb