Emerhese is het gespecialiseerde behandelcentrum voor volwassenen met een autismespectrumstoornis. Op onze locatie aan de Randstad in Almere kunt u terecht voor diagnostiek en poliklinische behandeling.

Bestaat er een vermoeden dat een autismespectrumstoornis de oorzaak is van problemen die u ervaart? Of  is bij u een autismespectrumstoornis vastgesteld en  wilt u daar beter mee leren omgaan? Dan kan uw huisarts (of andere bevoegde verwijzer) u naar Emerhese verwijzen voor diagnostiek en/of behandeling.

Als de diagnose autismespectrumstoornis is gesteld, kan Emerhese u helpen hiermee om te gaan. Bijvoorbeeld door middel van psycho-educatie, individuele en ondersteunende psychotherapie, ambulante behandeling, cognitieve gedragstherapie, EMDR, trajectbegeleiding arbeidsbemiddeling en farmacotherapie.

Emerhese werkt samen met andere afdelingen van GGz Centraal en met andere (ggz-)instellingen als Altrecht, Kwintes, Abrona, MEE en de Kringloop Amersfoort. Ook werken we samen met scholen en onderwijsinstituten in de regio en met instanties voor arbeidsvoorziening.

  • het CASS 18+ (Consortium Autisme Spectrum Stoornissen voor volwassenen)
  • de NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme)

andere locaties van Emershese

overige informatie

telefonisch spreekuur voor verwijzers

ma-di-do-vrij 12.00-12.30 uur
036 5383250

contactgegevens

Randstad 20-27C
1314 BC Almere
Postbus 1232
1300 BE Almere
Telefoon 036 5383250
Fax 036 - 5495460