Willemijn Buijs – Leguijt

Willemijn is maatschappelijk werker en jobcoach bij het IPS-team in de regio Eemland.

Contact
e-mail: w.buijs-leguijt@ggzcentraal.nl