wat is vaktherapie?

In een vaktherapie staat het ‘doen’ en ‘ervaren’ centraal. Al doende word je je – nog meer – bewust van je problemen. Maar je gaat ook experimenteren met ander gedrag. Je doet nieuwe ervaringen op. Vaktherapie kan helpen als je het lastig vindt om te praten over je ervaringen of emoties. Maar ook als je juist heel gemakkelijk praat maar niet zo snel stil staat bij je gevoelens.

In beeldende therapie werken we op een eenvoudige manier met bijvoorbeeld verf of klei. Wat je maakt laat zien hoe het met jou gaat. Jij bepaalt wat het voorstelt. We kijken naar jouw ervaringen tijdens het werken en jouw ervaringen in het dagelijks leven. Die ervaringen kunnen te maken hebben met het maken van keuzes. Of met omgaan met verschil van mening of ruzie.

In dramatherapie werk je met drama- en theaterwerkvormen. Je kunt verschillende rollen en posities innemen. Zo leer je te oefenen en te experimenteren met nieuw gedrag. Je ontdekt de betekenis van je ervaringen.

Bij muziektherapie zetten we muziek in. Je leert te accepteren dat sommige dingen er nu eenmaal bijhoren. We doen dit op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door herinneringen of emoties op te roepen. Of door te werken aan ordening en structuur. Muziek kan ook iets bij je oproepen, waar je lichaam op reageert.

In psychomotorische therapie ben je actief aan het bewegen. Je ontdekt hoe je dat beleeft, wat je erbij denkt en voelt. Je komt in beweging of staat juist stil bij een ervaring. Je bent je meer bewust van je lichaam.