Toen er binnen GGz werd besloten om de nieuwe functie van regieverpleegkundige in te voeren, was ik daar als vakbondsconsulent actief bij betrokken. Ik voerde gesprekken met diverse verpleegkundigen en andere disciplines tijdens de implementatie. En werd nieuwsgierig en steeds enthousiaster over de nieuwe functie. Het duurde dus niet lang voordat ik ook zelf besloot om de overstap te maken.

Nieuwe deuren voor groei en ontwikkeling

Nu, een jaar later, ben ik nog steeds blij met de stappen die ik heb gezet. De functiedifferentiatie tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen zorgt dat we in het werk de unieke kennis en vaardigheden van beide groepen benutten.

Tegelijk biedt het verpleegkundigen die de inservice- of mbo-v opleiding hebben gevolgd de mogelijkheid om via een ontwikkeltraject hun kennis en competenties te laten erkennen. Zo kunnen ook zij doorgroeien naar de rol van regieverpleegkundige. Daarmee opent de functiedifferentiatie nieuwe deuren voor verdere groei en ontwikkeling voor verpleegkundigen in de ggz.

Regieverpleegkundige op de HIC

Voor mij begon die ontwikkeling met de kans om de post hbo-opleiding HIC verpleegkundige te volgen. Tijdens deze opleiding zag ik steeds meer mogelijkheden om mij op onze afdeling in te zetten voor kwaliteitsverbetering. En dankzij die opleiding was ik ook voldoende geschoold om direct in aanmerking te komen voor de rol van regieverpleegkundige.

Als verpleegkundige het zorgproces optimaliseren

Als HBO-verpleegkundige richt ik mij op het optimaliseren van het zorgproces. Op onze afdeling werken meerdere regieverpleegkundigen, elk met een eigen taakgebied. Dit geeft ons de gelegenheid om ons te specialiseren, deel te nemen aan projectgroepen en klinische lessen te organiseren. Momenteel ben ik betrokken bij een project dat gericht is op de implementatie van een meetinstrument voor het signaleren van LVB (licht verstandelijke beperking).

Een mooie uitdaging

Kortom: als regieverpleegkundige heb ik de kans om een positieve bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de patiëntenzorg. Het is een mooie uitdaging om je te verdiepen in nieuwe onderwerpen. En om je professionele identiteit verder te ontwikkelen.

* Jolieke werkt als regieverpleegkundige op een van onze afdelingen High Intensive Care (HIC )