Verschillende zorgpartijen in Noordoostpolder en Urk hebben de krachten gebundeld. Samen willen zij zorgen voor een compleet en op elkaar aansluitend aanbod van zorg en behandeling voor inwoners van genoemde gemeenten.

Een indrukwekkend aantal zorgverlenende partijen hebben de intentie uitgesproken met elkaar aan de Urkerweg in Emmeloord een Gezondheidscentrum te bouwen. Een centrum van waaruit zij met elkaar verschillende vormen van zorg, behandeling en dienstverlening gaan aanbieden. Het gaat om de samenwerkingspartners B. Braun / Elyse Klinieken Emmeloord,  Antonius Zorggroep, Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Revalidatie Friesland, ambulancedienst van GGD Flevoland, Spoedapotheek Emmeloord, Medrie (verantwoordelijk voor de huisartsenpost), Huisartsenpraktijk Kuiken en de Valk, Huisartsenpraktijk Nielen en Huisartsenpraktijk Schaafsma en GGz Centraal.

Visie
Onlangs ontwikkelden de partijen een gezamenlijke visie van waaruit zij het Gezondheidscentrum willen opzetten. Hier waren ook patiënten belangenorganisaties, regionale welzijnsorganisaties, het Zilveren Kruis en vertegenwoordigers van de gemeenten Nooroostpolder en Urk bij aanwezig. Naast poliklinische zorg, dagverpleging en revalidatie moet er ook een spoedpost voor eenvoudige, niet complexe chirurgie komen. Binnen drie jaar moet het Gezondheidscentrum er staan.

“We zijn al langere tijd met elkaar in gesprek. Het faillissement van de MC Groep heeft een en ander in de stroomversnelling gebracht. Het is nu belangrijk snel en zorgvuldig met partijen flinke stappen te maken. De inwoners van Noordoostpolder en Urk kunnen straks thuis of dichtbij huis die gespecialiseerde zorg en behandeling ontvangen die nodig is. Dat is wel zo fijn, voor zowel hen als voor familie en vrienden.”, zegt Marcel Kuin voorzitter van de Stuurgroep Gezondheidscentrum en bestuurder van Antonius Zorggroep.