Mensen met ernstige psychiatrische problematiek wonen vaak nog steeds in een eigen ‘mini-maatschappij’, met monumentale panden, bossen en een eigen kerk.

Veldwijk in Ermelo heeft zelfs vanuit het verleden twee eigen begraafplaatsen. Door afbouw van klinische bedden en betere ambulante zorg zijn al deze gebouwen en vierkante meters niet meer nodig. Hans Hoepel, directeur vastgoed a.i.: ‘De gebouwen weerspiegelen de manier waarop we in de ggz onze zorg aanbieden.’

‘We hebben prachtige gebouwen, monumenten, mooie stukken bos, kerken, begraafplaatsen, maar we kunnen de kosten voor onderhoud, renovatie en energie op den duur niet meer dragen’, zegt Hans, die vanuit Twynstra Gudde bij GGz Centraal de leiding heeft over alles wat speelt rond vastgoedontwikkeling. ‘Onze edelstenen worden molenstenen. Daarnaast is de beddenreductie binnen de ggz sneller gegaan dan verwacht. Ruw geschat kunnen we straks toe met de helft van het aantal vierkante meters dat we nu hebben. De grootste slag moeten we maken op Zon & Schild en Veldwijk. Ook vraagt de ggz van nu om meer kleinschalige voorzieningen in de wijken voor bijvoorbeeld FACT-teams. Ik vind het echt zonde als geld naar terreinen en gebouwen zou gaan die we eigenlijk niet nodig hebben. Dat geld kunnen we beter besteden aan de zorg zelf.’

koerswijziging

Om zich een nieuwe toekomst te verschaffen moet GGz Centraal doorpakken met de plannen rond het vastgoed, vindt Hans. Waar de afbouw van bedden precies eindigt, is volgens hem moeilijk te zeggen. ‘Ik ben er wel van overtuigd dat er altijd een groep cliënten gebaat zal zijn bij klinische opvang in een ruime, groene en rustige omgeving. In de jaren negentig bracht GGz Centraal de zorg al dichter bij de mensen, bijvoorbeeld door vestigingen in Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Eigenlijk was deze spreiding van zorg al een eerste stap naar een nieuwe toekomst. Gelukkig is GGz Centraal op tijd geweest met deze koerswijziging. Ook is de timing goed voor herontwikkeling: de huizenmarkt trekt aan, er is weer interesse voor ons vastgoed. Als we nu goede deals sluiten, verschaffen we ons financiële ruimte voor de gebouwen en terreinen die we in gebruik houden. Die kunnen dan weer een halve eeuw mee. Dat neemt niet weg dat dit soort processen veel tijd in beslag neemt. Onze stip op de horizon is 2025.’

onderdeel woonwijk

De plannen die nu zijn ontwikkeld – het Masterplan Zon & Schild en de Structuurvisie Veldwijk – combineren zorginhoudelijke ontwikkelingen, vastgoedvisie, financiën, natuur en milieu en cultuurhistorie. Voor Zon & Schild en Veldwijk ziet Hans een toekomst als onderdeel van een woonwijk, met ketenpartners die andere vormen van zorg bieden. Hij denkt bijvoorbeeld aan woningen voor ouderen, of vormen van beschermd wonen, in een parkachtige omgeving, met zorg dichtbij. Hans: ‘Misschien komen sommige oud-cliënten dan weer op onze terreinen wonen, niet als klinische patiënten, maar als zelfstandige bewoners die gebruikmaken van behandeling en begeleiding om de hoek.’

geen doel, maar middel

Hans heeft waardering voor de manier waarop Albert van Esterik en Thea Heeren drie jaar geleden de vastgoedhandschoen hebben opgepakt. Zij beseffen dat vastgoed geen doel is, maar een middel. Ze zijn toekomstgericht. In discussies die we hebben gevoerd over het vastgoedbeleid was hun visie heel duidelijk: we bieden geen monumentenzorg, maar mensenzorg. Dat bepaalt hoe we omgaan met ons vastgoed.’

wilt u meer weten over ‘resultaten vertellen’?

Stuur dan een e-mail met uw vraag of opmerking naar resultatenvertellen@ggzcentraal.nl.